بررسی مزایای استفاده از شیر خشک تغذیه


بررسی مزایای استفاده از شیر خشک تغذیه

بررسی مزایای استفاده از شیر خشک تغذیه

 

 شیردهی (تولید شیر) باعث میشود کالری بیشتری بسوزانید، که ممکن است در کم کردن وزن به دست آمده در دوران بارداری کمک کند. و بوی مدفوع نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، به شدت نوزادانی که از شیر خشک استفاده می کنند نیست

شیر مادر طبیعی است - بدون افزودنی ها و مواد نگهدارنده  برخی مطالعات حاکی از آن است زنانی که شیر میدهند، احتمال بروز سرطان پستان در طول زندگی آنان کاهش می یابد.

 با شیر خشک نیز مزایای فراوانی دارد. شاید به دلایل زیر تصمیم به این انتخاب بگیرید:

مایل به شیر دادن نیستید. اگر قلبأ مایل نباشید، این اتفاق نمی افتد. برای کسی که حقیقتا پایبند به موفقیت نباشد، آزمایش و خطاهای بسیاری باید انجام شود تا شیر دادن میسر شود.

امتحان کرده اید، ولی سینه های شما برای تغذیه ی نوزاد (یا نوزادان!) به مقدار کافی شیر تولید نمی کند.

تغذیه با شیر خشک ممکن است با نوع زندگی شما سازگارتر باشد. اگرچه بسیاری از مادران شاغل شیر می دهند، بسیاری احساس می کنند «هماهنگی» نیازهای شغلی آنها با شیردهی بسیار مشکل است.

رخی خانم ها کل مفهوم شیر دادن به نوزادشان (تراوش بدنی) رانامطلوب می دانند.

تغذیه با شیر خشک امکان شیر دادن به نوزاد را برای دیگران میسر می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد