بررسی مزایا و معایب دستگاههای متحرک ارتدنسی


بررسی مزایا و معایب دستگاههای متحرک ارتدنسی

بررسی مزایا و معایب دستگاههای متحرک ارتدنسی

 

 دستگاههای متحرک ارتدنسی دارای مزایا و معایبی به شرح زیر میباشند:

مزایا:

- رعایت بهتر بهداشت دهان به علت امکان خارج کردن از دهان

- راحتی در کاربرد آن توسط دندانپزشک

- امکان تعویض آن در صورت

معایب:

-امکان عدم استفاده توسط بیمار به علت برداشتن آن

- همه درمانهای ارتدنسی را نمی توان به وسیله دستگاههای متحرک انجام داد

- امکان شکستن و یا گم شدن آنها

معمولا ارتدنسی با دستگاههای متحرک را در آغاز درمانهای ارتدنسی ثابت و در ارتدنسی پیشگیری بکار می برند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد