بررسی مشخصات بیماری شوئرمن


بررسی مشخصات بیماری شوئرمن

 بررسی مشخصات بیماری شوئرمن

 بیماری شوئرمن(SchauermannKyphosis)

در این بیماری، نفوذ بخش هایی از دیسک بین مهره ای به داخل جسم مهره در سطوح مختلف ستون فقرات (خصوصا ناحیه توراسیک) باعث ایجاد کیفوز در بیمار می شود. این بیماری  را در دسته استئوکندریت ها طبقه بندی میکردند امّا امروزه ثابت شده است که بیماری یک استئوکندریت نیست.علت دقیق و مشخص این بیماری معلوم نیست. بیماری شوئرمن، بیماری شایعی نیست. جسم مهره ها به طور طبیعی از ۳ کانون استخوان سازی استخوانی می شود، یک کانون اولیه برای وسط جسم مهره و ۲ کانون ثانویه دیگر برای سطوح فوقانی و تحتانی آن، در این بیماری به علت تخریب شدن این مراکز توسط فشاردیسک های بین مهره ای، در تکامل جسم مهره ای اختلال ایجاد می شود. تغییرات در این بیماری بیش از همه در قدام جسم مهره - یعنی جایی که بیشترین تحمل وزن را دارد - دیده میشود. بیماران مبتلا معمولاً در سنین بین ۱۳ تا ۱۶ سالگی هستند بیماری بطور شایعی در پسران دیده میشود در فاز فعال بیماری درد و تندرنس مهره درگیر و هم چنین کیفوز وجود دارد که درد به تدریج از بین میرود امّا درجاتی از کیفوز باقی میماند. در سال های بعد به علت استعداد به DJD و ایجاد آن، درد دوباره به تابلو بیماری اضافه می شود. اگر گرافی در فاز فعال بیماری گرفته شود، در مهره های درگیر در قدام جسم مهره نقص های شکاف مانند دیده خواهد شد. هم چنین هسته مرکزی جسم مهره دارای شکل های نامنظم می باشد. فضای بین مهره ای، مختصری باریک شده است. در سال های بعد، تغییرات استئوآرتریتی فقرات در گرافی ها دیده می شوند.در موارد خفیف به درمان نیازی نیست. در صورت شدید بودن درد، بی حرکتی (با گچ یا brace) برای ۶ هفته توصیه میگردد و برای ۶ ماه بعد brace میلواکی به همراه ورزش های مناسب توصیه میگردد. در موارد بسیار شدید، جراحی انجام می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد