بررسی مشکلات رشد جنین


بررسی مشکلات رشد جنین

بررسی مشکلات رشد جنین

 یکی از دلایل عمده برای مراقبت در دوران بارداری، اطمینان از رشد مناسب فرزند شماست. یک پزشک به طور کلی میزان رشد را با اندازه گیری ارتقاع قله ای رحم (فصل ۳) تعیین می کند. به عنوان یک قانون کلی (در بارداری تک جنینی) اندازه ی بالای استخوان شرمگاهی تا بالای رحم به سانتیمتر، تقریبا با تعداد هفته های بارداری برابر است، در صورتی که پزشک شما متوجه شود که این اندازه بیشتر یا کمتر از حد مورد انتظار است، ممکن است برای ارزیابی دقیق تر رشد بچه به انجام یک سونوگرافی توصیه کند. در طول بررسی، تکنسین قسمتهای مختلف بدن جنین را برای پیدا کردن وزن تقریبی جنین اندازه گیری می کند، آن برآورد سپس با وزن متوسط جنین ها در همان سن بارداری مقایسه و به صدک خاصی نسبت داده می شود، اصدک ۵۰ حد متوسط است.ولی از آنجا که جنین ها (مانند نوزادان، نوپایان، خردسالان، نوجوانان و بزرگسالان در اندازه های متفاوت هستند، حدی از وزن طبیعی وجود دارد. هر چیزی که بین صدک ۱۰ و صدک ۹۰ باشد، طبیعی قلمداد می شود .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد