بررسی مهم ترین عیوب پروتز کامل (دندان مصنوعی)


بررسی مهم ترین  عیوب پروتز کامل (دندان مصنوعی)

بررسی مهم ترین عیوب پروتز کامل (دندان مصنوعی)

 

 بنابراین کشیدن حتی یک دندان قابل معالجه به منظور گذاشتن دندان مصنوعی صلاح نیست؛ چه رسد به این که ما تعداد زیادی از دندانهای خدادادی را فدای دندان مصنوعی کنیم. در اینجا لازم است به پاره ای از عیوب پروتز کامل (دندان مصنوعی) اشاره شود:

 1- پیری زودرس

نخستین عیب این دندانها این است که در هر سنی انسان از آنها استفاده کند، احساس پیری میکند. این کار در هر سنی که باشد، عاملی برای احساس پیری و مانعی در راه انجام فعالیتهای اجتماعی است.

٢- منظره نازيبای دندان مصنوعی

این منظره خاص وسیله ای است برای خنده کودکان و گاهی تمسخر دیگران. این منظره نازیبا باعث نوعی انزواطلبی و گریز از فعالیتهای اجتماعی میگردد. این امر برای یک فرد سالخورده امری طبیعی محسوب میشود ولی برای یک فرد میانسان که در اثر غفلت و سهل انگاری و احيانا ناآگاهی دندانهای طبیعی خود را از دست داده و مجبور به استفاده از پروتز کامل گردیده است، پسندیده نیست؛ لذا تا آنجا که ممکن است باید دندانهای طبیعی را حفظ نمود. گاهی ممکن است دندانهای باقیمانده یک فرد دچار مشکلات زیادی مانند پوسیدگیهای وسیع، تحلیل لثه و غیره باشند؛ با این همه این مشکلات مجوزی برای کشیدن همه دندانها به ما نمی دهد. معالجه دندانهای فاسد ممکن است دشوار و پرهزينه باشد، ليكن حفظ آنها کاملا منطقی است

3-تحلیل استخوانهای آلوئول (آرواره

 استفاده از دست دندان مصنوعی در هر سنی بویژه در سنین بالا همواره با تحلیل استخوان آرواره همراه است. شدت این تحلیل بستگی به شرایط سنی و جسمی بیمار و کیفیت پروتز دارد. بیمارانی که از پروتز کامل استفاده میکنند، هرچند سال یک بار با لقي پروتز خود به علت تحلیل استخوان مواجه میگردند و مجبورند پروتز خود را عوض کنند؛ بنابراین هرچه دیرتر اقدام به استفاده از این نوع پروتز نماییم، بهتر است.

۴- عدم تطابق پروتز با نسوج لثه و مخاط دهان

بسیاری از اوقات پروتز کامل با لثه و مخاط دهان تطابق مناسبی ندارد؛ در این حالت پروتز باعث زدگی و آزردگی لثه و مخاط دهان گردیده و در صورتی که این عوارض حل نشود، میتواند منجر به بیماریها و ضایعات خطرناک بعدی گردد؛ بنابراین یک پروتز نامناسب حتما باید اصلاح یا تعویض شود. این مسأله در اوایل استفاده از پروتز امری شایع بوده و نیابد موجب نگرانی بیمار گردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد