بررسی مورد تبخال یکی از عفونت های رایج دهانی


بررسی مورد تبخال یکی از عفونت های رایج دهانی

بررسی مورد تبخال یکی از عفونت های رایج دهانی

 

*تبخال

 ویروس های یک هر پس اولیه گاهی پس از بهبود عارضه کاملاً از بدن خارج نشده و در گره های ناحیه گردن و دیگر نقاط بدن جایگزین شده و متعاقب یک کسالت، تب یا استرس این ویروسها فعال شده و به صورت تبخال در ناحیه لب یا گونه ها در دهان ظاهر می شود؛ بنابراین تبخال یک عفونت ویروسی قابل سرایت می باشد که ممکن است. هرچندگاه عود نماید. درمان آن همان درمان عفونت ویروسی اولیه است. کاربرد پمادهای موضعی می تواند مفید باشد. دوره آن طولانی تر از هر پس اولیه بوده و پس از بهبودی آثاری از خود بر جای نمیگذارد. شخص مبتلا باید ظرف غذای خود را جدا نماید.

*عفونت قارچی دهان (برفک)

قارچ دهان که به نامهای کاندیدا" یا "مونیلیا" نامیده می شود، یکی از ساکنین طبیعی حفره دهان بوده و غالباً عارضهای ایجاد نمیکند؛ لیکن به عللی مانند بیماریهای مزمن و طولانی، تب های شدید، کمبودهای ویتامینی و مصرف طولانی آنتیبیوتیک ها موجب بیماریزا شدن این قارچ گردیده و منجر به عفونت قارچی دهان که به نام "برفک" است، می شود.

این ضایعه به صورت پلاکهای سفید و برجسته و به صورت پراکنده در نقاط مختلف دهان بویژه روی زبان مشاهده میشود. با برداشتن آن از روی مخاط زخم خونچکانی از خود برجای می گذارد. این عارضه بویژه در کودکان خردسال به وفور دیده می شود. درمان آن استفاده از داروهای ضد قارچ میباشد که باید زیر نظر پزشک انجام شود. در افرادی که از پروتزهای کامل استفاده میکنند ممکن است در زیر پروتز برفک رشد کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد