بررسی  میزان بالای بیکاری مبتلایان به ام اس


بررسی  میزان بالای بیکاری مبتلایان به ام اس

بررسی  میزان بالای بیکاری مبتلایان به ام اس

 

پس، فصل حاضر، در این باره است که چگونه میتوانید تا موقعی که بخواهید و قادر به کار باشید، کار خود را حفظ کنید. توضیح میدهیم که چرا افراد دست از کار می کشند  عوارض بیماری، طرز فکر (خودشان و دیگران) و موانع محیط که همگی، آنها را به - جایی می رساند که کارشان را ترک کنند. و به شما اطلاعاتی خواهیم داد که برای انتخاب گزینه های صحیح در مورد خود و خانواده تان بدانها احتیاج پیدا خواهید کرد.

خوب، میخواهید بدانید چرا مبتلایان به ام اس دست از کار می کشند. اگرچه عوامل متعددی برای سرزنش وجود دارد، ولی یک عامل زیربنایی در این رابطه، عدم آگاهی نسبت به انتخابهای موجود است. در اینجا به ذکر مهمترین علل ترک کار افراد و خروج آنها از نیروی کار می پردازیم:

*علایمشان باعث ایجاد اختلال عملکرد آنها در کار می شود. خستگی و مسائل شناختی، علل اصلی خروج اکثر افراد از نیروی کار است. دیگران ممکن است به این دلیل دست از کار بکشند که میگویند علایم آزاردهندهای را تجربه می کنند - مثلاً مشکلات مثانه یا روده. چیزی که روشن نیست،   این است که چگونه خیلی از این افراد با راهکارهای درمانی و امکانات با رفاهی که می تواند برای تسهیل کار به کمکشان بیاید.

این افراد ممکن است قبل از آگاهی از وجود منابعی که میتواند به آنها کمک کند، دست از کار بکشند، فقط به این خاطر که امکان دارد چند هفته یا چند ماهی احساس راحتي بیشتری کنند، غافل از اینکه دیگر شغلی وجودندارد که دوباره بدان بازگردند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد