بررسی میکروسکوپی ادرار


بررسی میکروسکوپی ادرار

بررسی میکروسکوپی ادرار

  ۱ - لکوسیت : در بررسی نمونه های ادرار تمیز وسط ادرار در آقایان یا نمونه های ادراری که در خانمها با روش سوپراپوبیک یا با کاتتریزاسیون به دست می آید، وجود بیش از ۵۸ گلبول سفید در هر میدان میکروسکوپی به عنوان پیوری تلقی می شود. در بیمارانی که پیوری با کشت های منفی دارند، TB باید درنظر گرفته شود. رنگ آمیزی اختصاصی اسید فاست (زیل نلسون) در نمونه های ادرار به طور راندوم، در ۵۰٪ مبتلایان به سل و در نمونه های ادرار ۲۴ ساعته پس از سانتریفوژ در ۸۰-۷۰٪ موارد مثبت خواهد بود. سنگ مجرای ادراری، جسم خارجی مثانه یا باقی ماندن استنت حالب از دیگر علل پیوری است.۲ - گلبول قرمزحتی وجود تعداد ار بی سی در ادرار  هماتوری بوده و غیرطبیعی تلقی می شود. علل کمتر شایع آن عبارتند از:۱) تمرینات شدید بدنی (همانند دو ماراتون) ۲) خونریزی واژینال ۳) التهاب در نزدیکی یا در تماس با دستگاه ادراری و به خصوص حالبها مانند دیورتیکولیت و آپاندیسیت. باید در موارد هماتوری، نمونه اول، وسط و انتهای ادرار در ظرف جمع آوری شود. اگر در قسمت أول هماتوری غالب باشد نشان دهنده این است که پاتولوژی در پیشابراه قدامی قرار دارد. اگر در قسمت انتهایی، هماتوری بیشترباشد، مطرح کننده پاتولوژی در گردن مثانه یا پیشابراه خلفی و چنانچه در هر ۳ نمونه یکسان باشد، نشان دهنده این است که احتمالاً پاتولوژی و منشأ خونریزی بالاتر از گردن مثانه (مثانه، حالب، کلیه) قرار دارد. بیمارانی که مبتلا به هماتوری واضح هستند خود میتوانند به پزشک بگویند که کدام .قسمت ادرارشان بیشتر تیره است ۳- سلو ل اپیتپیتلیالآلودگی نمونه با قسمت دیستال پیشابراه در مردان و دهانه واژن در خانمهاست. چنانچه سلولهای اپیتلیالی ترانزیشنال به طور زیادتر از معمول در ادرار دیده شود یا اینکه به طور دسته ای ظاهر شوند و یا از نظر مورفولوژی بافتی غیرطبیعیباشند باید بیمار از نظر بدخیمی اوروتلیال بررسی شود.Cast اغلب کست ها در توبولهای دیستال و مجاری جمع کننده تشکیل می شوند و معمولاً در ادرار طبیعی دیده نمی شوند، وجود آنها در بیشتر موارد نشان دهنده بیماری داخلی کلیوی است. مهمترین Cast ها عبارتند از: ۱)cast لکوسیتی: که شدیدا مطرح کننده پیلونفریت است ولی اختصاصی نیست. ۲) Cast سلولهای اپیتلیالی: مطرح کننده بیماری زمینه کلیوی بوده و در کسانی که پیوند کلیه شده اند می تواند اولین علامت رد پیوند باشد. ۳) Cast هیالن: به دنبال تمرینات بدنی یا در ادرار غلیظ شده و بسیار اسیدی دیده می شود. ۴) cast گرانولر: به طور عمده از سلول های اپیتلیالی متلاشی شده، لکوسیت یا پروتئین تشکیل شده و نشان دهنده بیماری داخلی توبول کلیوی هستند. ۵) cast گلبول قرمز: برای واسکولیت یاگلومرولونفریت جنبه تشخیصی دارد.در نمونه ادراری که به روش صحیح جمع آوری شده باشد وجود تعداد زیادی باکتری تشخیص عفونت ادرار را مطرح می کند و درمان تجربی می تواند شروع شود.کشت میکروبیهر چند وجود ml/۱۰ کولونی در کشت ادراری به عنوان عفونت ادراری تلقی می شود، این امر یک قانون مطلق نیست و در صورت علامتدار بودن بیمار در تعداد کمتری نیز عفونت ادراری مطرح است. به عنوان مثال در یک بیمار علامتدار با وزن مخصوص ادرار ۱/۰۱۵ تعداد کولونی کمتر از ml/۱۰ نیز به عنوان کشت مثبت تلقی می شود. در نمونه هایی که توسط کاتتر به دست می آیند، و به خصوص در نمونه هایی که با آسپیراسیون سوپراپوبیک به دست می آیند مقادیو بسیار کمتر نیز مثبت تلقی می شوند. کشتهایی که رشد ارگانیسم های متعدد را نشان میدهد، اغلب نشان دهنده آلودگی نمونه است. وجود تعدادی ارگانیسم در نمونه ادراری با وزن مخصوص پایین از همین مقدار ارگانیسم ولی با وزن مخصوص بالا اهمیت بیشتری دارد. برخی باکتریها (مانند نایسریاها، بروسلا، میکوباکتریومها و بی هوازی ها)، قارچها و مخمرها در محیط های کشت معمولی رشد نمیکنند و محیطهای اختصاصی جهت کشت .آنها مورد نیاز است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد