بررسی نارسایی نعوظ مرد


بررسی نارسایی نعوظ مرد

بررسی نارسایی نعوظ مرد

 این اصطلاح به ناتوانی برای رسیدن به نعوظ یا حفظ آن برای مدتی که برای مقاربت رضایت بخش کفایت کند، اطلاق می شود. برخلاف انزالی زودرس این مسأله در مردهای مسن شایعتر است. در ناتوانی اکتسابی، مرد زمانی دخول موفقی داشته است، اما بعد دچار ناتوانی گردیده است. در ناتوانی موقعیتی، مرد در موارد خاصی قادر به رابطه جنسی بوده و در موارد دیگر ناتوان است.علت ناتوانی جنسی ممکن است عضوی، روانی، یا ترکیبی از هر دو باشد. عواملی که در بروز ناتوانی نقشی دارند. مشتالمند بر: سوپرایگو (Superego) سخت گیر و کیفر دهنده، ناتوانی برای اعتماد، احساس بی کفایتی یا احساس نامطلوب بودن به عنوان شریک جنسی، به علت ترس، اضطراب، خشم یا مهارهای اخلاقی؛ ممکن است شخصی نتواند تکانه های جنسی خود را ابراز کند. در یک رابطهٔ مستمر، ناتوانی ممکن است ناشی از مشکلات بین طرفین باشد، به خصوص اگر مرد نتواند نیازها یا خشم خود را به طریقی مستقیم و سازنده ابراز کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد