بررسی نقش زن و مرد در تولید مثل….


بررسی نقش زن و مرد در تولید مثل….

نقش زن و مرد در تولید مثل

اولین وظیفه زن و شوهر در مرحله اول زندگی زناشویی آگاهی از تولیدمثل است. اگر زن و مرد بدانند که جنین چه موقع درست می شود و روی اصول صحیح تولیدمثل کنند مسلماً صاحب اولاد دلخواه و سالم خواهند شد. هر فردی که تصمیم به ازدواج دارد باید درباره مسایل جنسی و تولیدمثل اطلاعاتی داشته باشد. این موضوع در واقع قسمتی از مقدمات زناشویی است. اساس تولیدمثل برپایه اتحاد یاخته های جنسی زن و مرد استوار است. این دو یاخته در مرد به نام اسپرم و در زن به نام تخمک موسوم هستند.بنابراین ازنظر تولید مثلی، وظیفه اصلی زن و مرد ایجاد سلول های جنسی میباشد. نقش مرد فقط تولید اسپرم نیست بلکه باید علاوه بر آن سلول های تولید شده را در مکانی جای دهد تا در شرایط مساعد آنها بتوانند با سلول زن یعنی تخمک روبرو شوند. نقش زن در تولیدمثل خیلی پیچیده تر از مرد میباشد. برای ایجاد نسل، تنها نقش مرد آن است که اسپرماتوزویید را ساخته و به زن تحویل دهد. با قرار دادن اسپرماتوزویید در دستگاه تناسلی زن، نقش بیولوژیکی مرد در تولیدمثل کامل می شود. در مقابل، زن باید سلول جنسی؛ یعنی تخمک را به وجود آورد، ولی کار او به اینجا خاتمه نیافته و در بدن اوست که تمامی مراحل تکامل و رشد جنین صورت میگیرد.در این جاست که اسپرماتوزویید و تخمک متحد می شوند، تخمک لقاح شده، لانه گزینی کرده و شروع به رشد و نمو می کند. تمام مراحل از هنگام گرفتن اسپرماتوزویید تا زمان زایمان در بدن زن انجام میگیرد، بنابراین دستگاه تولیدمثل زن و عمل آن خیلی بغرنج تر ازمرد میباشد، یعنی از نقطه نظر فعالیت های بیولوژیکی، نقش مهم تری را بازی می کند. اعضای جنسی مرد که در خارج از بدن قرار گرفته اند شامل دو قسمت است: اولی غددی که مربوط به تولیدو ترشح اسپرماتوزویید و منی هستند. دوم مجاری و اعضایی که منی را به داخل دستگاه تناسلی زن هدایت میکنند.معمولاً مایع مرد همیشه دارای نطفه است و برای تولیدمثل آماده می باشد ولی زن همیشه آماده نیست و فقط ماهی یک بار آماده می شود که چنانچه این موقع را بداند و در آن موقع خود را برای تولیدمثل آماده کند، بدون شک دارای اولادی سالم خواهد شد. در زن هم اعضای جنسی شامل دو قسمت میباشند: یکی غددی که تولید تخمک میکنند و دیگری مجاری و راه هایی که برای عبور تخمک و دریافت اسپرماتوزویید به کار می روند. اعضایی نیز وجود دارند که برای رشد و تغذیه جنین لازم هستند. تمام اعضای مذکور در داخل بدن زن قرار گرفته و به نام اعضای جنسی داخلی خوانده می شوند، ولی دستگاه تناسلی خارجی به طور مستقیم با مراحل تولیدمثل ارتباطی ندارند. یکی از علایم آمادگی زن برای تولیدمثل دلخواه و مناسب، تنظیم دوران قاعدگی است که معمولاً ۲۷ روزیک بار میباشد، البته این مدت ممکن است گاهی تغییر کند. زنانی که در شهوت رانی افراط می کنند، رحم آنان خسته میشود، پس برای تولید مثل، افراط لازم نیست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد