بررسی های انجام شده درباره خون، سرم و پلاسما


بررسی های انجام شده درباره خون، سرم و پلاسما

بررسی های انجام شده درباره خون، سرم و پلاسما 

۱ - شمارش کامل خون (CBC)

در نارسایی مزمن کلیه، آنمی نر موسیتیک، نرموکروم دیده می شود. افزایش اختصاصی گلبولهای قرمز همراه با افزایش هموگلوبین و هماتوکریت (= اریتروسیتوز) میتواند نشانه سندرم پارانئوپلاستیک همراه کانسر کلیه باشد.

۲-بررسی سیستم انعقادی

این بررسی ها معمولاً ضرورتی ندارد مگر در بررسی هماتوری غیرقابل توضیح در بیمارانی که مشکوک به اختلالات نادری مثل بیماری فون ویلبراند، بیماری کبدی و حساسیت به سالیسیلات های خوراکی میباشند. در این  موارد تعیین BT ،PT (زمان سیلان) و شاید PTT معمولاً کافی است. شمارش پلاکتی در بیمارانی که کموتراپی دریافت میکنند یا تحت رادیوتراپی گسترده قرار گرفته اند، اهمیت دارد.

۳- بررسی الکترولیت ها  در کسانی که ترکیبات دیورتیک یا دیژیتال مصرف میکنند و کسانی که تحت عمل TURP (خارج کردن پروستات از راه پیشابراه) قرار گرفته ا ند، برای رد سندرم TURP اندیکاسیون دارد. اندازه گیری کلسیم سرم در بیماران مبتلا به سنگهای کلسیمی یا سندرم پارانئوپلاستیک با تظاهر افزایش کلسیم در بیماران مبتلا به کارسینومای سلول کلیوی (RCC) مفید است. در این حالت برای بررسی درست سطح کلسیم باید همزمان سطح آلبومین سرم نیز چک شود.

۴- نشانگرهای سرطان پروستات

یک شاخص مهم PSA  است هرچند اختصاصی آن نیست. افزایش سطح PSA به بیش از ۴ng/ml با تشخیص کانسر پروستات مطابقت دارد. PSA به عنوان شاخص مهمی جهت درمان مؤثر (باید پس از خارج کردن بافت سرطانی به صفر برسد) و عود زودرس (افزایش سطح آن ۶ ماه یا بیشتر پس از درمان) به کار میرود. افزایش سطح آلکالن فسفاتاز در تعیین متاستاز استخوانی و کانسر پیشرفته پروستات مفید است. اخیرا از درصد PSA آزاد سرم (نسبت PSA باند نشده به کل PSA) برای تشخیص کانسر پروستات استفاده میشود. اگر نسبت PSA آزاد کمتر از ۱۰٪ باشد در حدود ۶۰٪، و اگر PSA آزاد سرم بیش از ۱۵٪ باشد فقط ۱۰٪ احتمال کانسر پروستات وجود دارد.

۵ - مطالعات هورمونی

در بیماران دچار سنگهای کلسیمی همراه با افزایش غلظت کلسیم سرم، اندازه گیری هورمون پاراتیروئید در تعیین آدنوم پاراتیروئید مفید است و باید به طور روتین در تمام بیماران انجام شود. در مبتلایان به هایپرتانسیون renovascular ، غلظت رنین سرم ممکن است بالا باشد. در بیماران دچار تومور بیضه تعیین غلظت سرمی B-hCG و AFP و پیشگیری درمانی ضروری است. بالا رفتن مجدد این شاخصه میتواند عود تومور را چند سال  قبل از.علایم بالینی پیشگویی نماید

۶- سایر بررسی ها

مثل افزایش FBS که مطرح کننده دیابت قندی بوده می تواند توجیه کننده علت احتمالی نارسایی کلیه، اختلال سیستم عصبی مثانه، ناتوانی جنسی یا عفونت عودکننده دستگاه ادراری باشد. غلظت اسیداوریک سرم در اغلب مبتلایان به سنگ های اوراتی افزایش یافته است. تغییر سطح کمپلمان سرم می تواند معیاری جهت تعیین علت گلومرولوپاتی باشد .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد