بررسی وضعیت تخمدان ها در سونوگرافی بارداری


بررسی وضعیت تخمدان ها در سونوگرافی بارداری

بررسی وضعیت تخمدان ها در سونوگرافی بارداری

 

وضعیت تخمدان ها: سونوگرافی همچنین وضعیت ناهنجاریها با وجود کیست را در تخمدان های شما نشان می دهد. گاهی اوقات سونوگرافی وجود کیست کوچکی را نشان میدهد که کیست جسم زرد بدن گفته می شود. این کیست در جایی که تخم آزاد می شود، شکل می گیرد. بعد از گذشت سه یا چهار ماه، به تدریج از بین می رود.

دو نوع دیگر کیست، کیست درموئید و کیست ساده نام دارد، که ربطی به بارداری ندارد و ممکن است به طور تصادفی در بررسی سونوگرافی دیده شود، ضرورت برداشتن این کیستها و زمان در آوردن آنها، به اندازه ی کیست و هریک از علایمی که دارد، بستگی می یابد.

وجود فیبروم: همچنین فیبروم نیز گفته می شود، اینها عضلات بیش از حد رشد کردهی خوش خیم رحم است.  موقعیت بارداری: گاهی، بارداری ممکن است در خارج از رحم واقع شود، که به آن بارداری خارج از رحم گفته میشود.

تشخیص علل نگرانی

در هریک از دوره های سه ماهه، ممکن است در برخی موارد، بعضی چیزها کمی دردسرساز باشد. بخش های بعدی، برخی از مواردی را توضیح می دهد که در سه ماههی اول بارداری رخ می دهد و اینکه چه معنایی ممکن است برای شما داشته باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد