بررسی وضعیت سلامتی خود در بیماران مبتلا به ام اس


بررسی وضعیت سلامتی خود در بیماران مبتلا به ام اس

بررسی وضعیت سلامتی خود در بیماران مبتلا به ام اس

 

بر فرایند برنامه ریزی با سه پرسش اساسی زیر شروع می شود - و پاسخ هایتان به این :سؤالات، اساس برنامه ی شما را تشکیل خواهد داد درحال حاضر در کجا قرار دارید؟

آینده چه به ارمغان می آورد؟

* چه کار می توانید بکنید که آمادگی داشته باشید؟

با این سؤالات ممکن است وحشت انگیز به نظر بیاید، به خصوص زمانی که عملکرد ام اس تان غیرقابل پیش بینی باشد. در مباحث بعدی هریک از این سؤالات را به تفصیل   بررسی می کنیم در حال حاضر در کجا قرار دارید؟

اکنون زمان رسیدگی به صورت داراییهای شماست؛ اما نگران نباشید، این کار به آن سختیهایی که به نظر می آید، نیست. حوزههای کلیدی که باید بر آنها متمرکز شد، عبارت است از: بهداشت و سلامت، امور مالی، پوشش بیمه، وضعیت شغلی و زندگی خانوادگی، این فهرست برداری به شما اجازه میدهد به عقب بازگردید و چشم اندازی وسیع از زندگی تان به دست بیاورید و در همان حال نیم نگاهی به این پنج محدوده ی مهم بیندازید که در آینده ی پیش رو، احتمالا به چه نحو در تعامل با یکدیگر قرار میگیرد و چگونه میتوان این چشمانداز را به گونه ای ظریف تغییر داد که با نیازهایتان همخوانی پیدا کند.

 سلامتی شما چیزی فراتر از مسئله ی ام اس به تنهایی است. بنابراین، وقتی وضعیت کنونی تان را مرور می کنید، به یاد داشته باشید که تندرستی و سلامت و در عین حال وضعیت ام استان را در کل، مدنظر قرار دهید. به عنوان مثال، از خودتان بپرسید که آیا با آخرین آزمایشهای غربالگری جدید افراد هم سن خود آشنا هستید. همچنین به یاد داشته باشید مثل هر فرد دیگری، مبتلایان به ام اس هم احتمال دارد در اثر بیماریهای قلبی، سرطان و سکته ی مغزی فوت کنند، از خودتان در مورد عوامل خطرسازتان بپرسید: آیا شما سابقه ی خانوادگی کدام یک از مشکلات جسمانی رادارید؟ اضافه وزن دارید؟ سیگار می کشید؟ آیا به طور مرتب ورزش می کنید و غذای متعادل میخورید؟


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد