بررسی وضعیت شغلی فرد مبتلا به ام اس 


بررسی وضعیت شغلی فرد مبتلا به ام اس 

بررسی وضعیت شغلی فرد مبتلا به ام اس 

 

اگر دارای پوشش بیمه ی از کارافتادگی هستید، ببینید این بیمه تعریفش از معلولیت چیست، چقدر پول پرداخت میکند و به چه مدت و طول زمانی که بعد از تقاضا دادن تا دریافت سهم باید صبر کنید، چقدر است. و بررسی کنید که آیا مجازید وقتی مستمری می گیرید، کار هم بکنید یا نه.

یافتن راهی برای آگاهی راجع به پوشش بیمه - قبل از اینکه دچار هرگونه بحرانی در شوید - جزء مهمی از شبکه ی امنیتیتان محسوب میشود.

 استخدام برای اکثر افراد برابر است با داشتن درآمد - بنابراین مسلماً به نفعتان است که نگاهی موشکافانه به وضعیت شغلی فعلی تان بیندازید. نکته ی کلیدی دربرنامه ریزی خوب این است که از خود چند سؤال مشکل ولی مهم، بپرسید:

آیا شغلتان پابرجا و دائمی است؟ آیا تعدیل احتمالی نیرو به دلیل ادغام با شرکتها یا بیکاری موقتی، قریب الوقوع است؟ آیا رئیس جدیدی در راه است که احتمالاً میخواهد بعضی پستهای سازمانی را حذف کند؟ آیا شرکت در وضعیت مالی خوبی قرار دارد؟ آیا سوابق عملکردی اخیرتان را خوب ارزیابی می کنید؟

وضعیت ام استان به چه صورتی است؟ آیا ام استان با تأخیر ظاهر شده است؟ آیا نسبتا تحت کنترل است؟ آیا علایمتان اکثرا تحت کنترل است؟

آیا حالتان نسبتاً خوب است؟ 

 عملکرد کاری تان چگونه است؟ آیا عملکرد تان راضی کننده است؟ آیا قادرید وظایف اساسی کارتان را انجام دهید؟ آیا علایم بیماری تان در کار شما، با توجه به شغلی که دارید، اختلالی ایجاد میکند؟ آیا به خاطر اینکه   بهترین عملکرد را داشته باشید، احتیاج به تسهیلات رفاهی دارید -- و اگر چنین است درخواستی برای آنها کردهاید؟


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد