بررسی وضعیت های شیردهی


بررسی وضعیت های شیردهی

بررسی وضعیت های شیردهی

 

 سینه های شما حاوی شبکه هایی از مجاری شیر است، که در طول اولین روزهای بعد از زایمان با بیرون دادن آغوز شروع به کار می کند.

لوبول ها و آلوئولها

مخزن شیر

سینوس لاكتيفروس)

بررسی وضعیت های شیردهی می توانید به یکی از سه وضعیت اساسی ای که در شکل ۳-۱۳ نشان داده شده است شیر بدهید. از روشی استفاده کنید که برای شما و نوزادتان مؤثر و راحت است. اکثر خانم ها از حالتهای گوناگون به تناوب استفاده می کنند.

گهوارهای ساده ترین روش، بغل کردن نوزاد در دستان است که سر در قسمت خم شده ی آرنج قرار گرفته و کمی به سمت سینه متمایل شود.  دراز کشیدن به یک سمت بر روی تخت دراز کشیده و نوزاد را در کنار خود قرار بدهید.

با پایین دست خود با بالش هایی کودک را تکیه دهید تا دهان او نزدیک سینه ی پایینی شما قرار بگیرد و با استفاده از دست دیگر خود دهان نوزاد را به نوک سینه هدایت کنید. این وضعیت برای شیردهی در نیمه شب یا بعد از سزارین که نشستن هنوز ناراحت کننده است،  فوتبالی: سر نوزاد خود را در کف دست گرفته و با ساعد خود بدن او را نگه مؤثر باشد.  می توانید با استفاده از دست آزاد خود، سینه را نزدیک دهان نوزاد نگاه دارید.

ب. دراز کشیدن

ج. فوتبالی

وادار کردن نوزاد به گرفتن سینه اگر شیر دادن را انتخاب می کنید، می توانید بلافاصله بعد از زایمان شروع کنید، هر جا که هستید - اتاق زایمان یا در اتاق ریکاوری، به محض آنکه پرستارها وضعیت سلامت نوزاد را کنترل کردند و نوزادتان کمی از فشار زایمان آرام گرفت، شروع کنید. ابتدا انتظار کمی ناشیگری داشته باشید و سعی کنید زیاد دلسرد نشوید. بسیاری از نوزادان فورأ مایل به شیر خوردن نیستند. صبور باشید - شما و نوزادتان بالاخره از عهدهی آن برمی آیید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد