بررسی ویژگی غیرقابل پیش بینی بودن بیماری ام اس


بررسی ویژگی غیرقابل پیش بینی بودن بیماری ام اس

بررسی ویژگی غیرقابل پیش بینی بودن بیماری ام اس

 

* بعد از اینکه فهمیدید طرف مقابل همان است که دوست دارید بیشتر با او باشید، درباره اش بیشتر بدانید و ارتباطتان را با او گستردهتر کنید، آن وقت اطلاعات بیشتری به او بدهید. یک قانون تجربی میگوید چیزی را که میخواهید در مورد کسی بدانید، همان مطلب را ازخودتان بپرسید.

اکثر مردم مسائلی در مورد زندگی، بهداشت، خانواده یا شغلشان دارند که تا حدی باعث نگرانی شان می شود که بخواهند با دیگران در میان بگذارند. معمولا زمانی که مبتلایان به ام اس درباره ی وضع جسمانی شان شروع به صحبت می کنند، درمییابند که دیگران نیز غالبا چیزهایی برای گفتن دارند.

* موقعی که فکر می کنید زمان آن رسیده که در مورد ام استان صحبت کنید، باید آماده باشید که فرد مقابل، عکس العمل خودش را هرطور دلش میخواهد نشان دهد. ممکن است دشوار باشد. امکان دارد یک نفر با انبوهی از سؤالات نزد شما برگردد، درحالی که دیگری با گفتن این جمله که «اه، مسئله ی خیلی مهمی نیست» از این قضیه بگذرد. شخص که برای طرح نقشه کمی از زمان جلوتر باشید: به وضعیت خودتان نگاه کنید: آیا مایلید بیشتر از شوخی و خنده استفاده کنید یا دوست دارید واقع گرا و جدی باشید؟

همچنین به وضعیت طرف مقابل هم توجه کرده و تلاش کنید عکس العملها، سؤالات و مسائل احتمالی مورد نظر وی را (برای آگاهی بیشتر درباره ی نحوه ی آموزشی به دیگران راجع به ام اسی، به مبحث «توضیح دادن به دیگران درباره ی ام اسی» که در ابتدای فصل آمده، مراجعه کنید). بعد از آن باید درنگ کنید و به طرف مقابلتان زمان داده و مهلتی برای واکنش قائل شوید.

شاید فکر کنید، بهترین راه این است: تا زمانی که روابطتان مستحکم نشده، چیزی در مورد بیماری تان به طرف مقابل نگویید. اگرچه ممکن است این کار هم روشی برای امتحان کردن باشد، اما راهکار بهتر این است که در همان ابتدا ریسک کرده و قبل از اینکه درگیری عاطفی شدیدی پیدا کنید، موضوع را با او در میان بگذارید. روابط درازمدت و دیرپا پر از چالشهای مختلف است، چه پای ام اس در میان باشد و چه نباشد. فقط توجه کنید - بدون در نظر گرفتن موقعیت موجود - داشتن رابطه مستلزم این است که قادر باشید با طرف مقابل بهراحتی ارتباط برقرار کنید، با هم به حل مشکلات بپردازید و خلاصه به صورت  یک تیم واحد عمل کنید.

اگرچه فکر مطرح کردن بیماری تان ممکن است برای   با شما ترسناک باشد، اما علایم و درمان های کنونی و غیرقابل پیش بینی بودن ام اس و مطرح نکردن آنها در همان روزهای اول آشنایی، باعث بروز استرس و تضاد در ادامه ی راه خواهد شد. اگر تنها نیمی از حقیقت بیان شده باشد، امکان ندارد که بتوان بر پایه ی آن رابطه ی مستحکمی بنا نهاد. بهتر است همه چیز را از همان ابتدا بروز داد تا بتوان با تعامل و کمک متقابل بر چالشهای دیگر زندگی،چیره شد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد