بررسی و بهبود قدرت بدنی با فیزیوتراپ ها


بررسی و بهبود قدرت بدنی با فیزیوتراپ ها

بررسی و بهبود قدرت بدنی با فیزیوتراپ ها

 

اورولوژيسیت

اورولوژیست از سیستم ادراری   و اگر مذکر هستید، از ارگان های تناسلی شما نیز - مراقبت میکند. به دلیل اینکه مشکلات ادراری درام اس  خیلی شایع است، احتمالا طی سال ها شناخت خوبی از کار اورولوژیست پیدا می کنید.

فیزیوتراپیست

نقش فیزیوتراپیستها بررسی و بهبود قدرت بدنی، تحرک، تعادل و حالت بدن و درمان خستگی و درد است. این متخصصان، تواناییهای شما را بررسی کرده و سپس از این یافتهها و نیز اطلاعاتی که شما در مورد نیازها و مسائل اضطراری خود به آنها می دهید، استفاده کرده و یک برنامه ی درمانی را تنظیم می کنند. این برنامه شامل تمریناتی در رابطه با مشکلات فیزیکی شما -از جمله خستگی، ضعف، سفتی بدن، اختلال تعادل -- و همینطور آموزش استفاده ی بهینه از وسایل کمک حرکتی است. به عبارت دیگر، آنها کمکتان می کنند که جعبه ی ابزارتان را - که در مورد آن در فصل ۷ صحبت خواهد شد - به وجود بیاورید؛ فیزیوتراپیستها بهترین مشوق های دنیا هستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد