بررسی کار سینومای سلول ترانزیشنال و غیر ترانزیشنال در سرطان مثانه


بررسی کار سینومای سلول ترانزیشنال و غیر ترانزیشنال در سرطان مثانه

بررسی کار سینومای سلول ترانزیشنال و غیر ترانزیشنال در سرطان مثانه

 

کار سینومای سلول ترانزیشنال

(TCC) ٪۹۰ سرطان های مثانه از این نوع هستند. اغلب به صورت ضایعات پاپیلر اگزوفیتیک تظاهر میکنند. ولی با شیوع کمتر می توانند از نوع چسبیده و بدون پایه (Sessile) یا زخمی (ulcerated) باشند. در حالی که تومورهای پاپیلر اغلب طبیعت سطحی دارند، تومورهای نوع Sessile اغلب مهاجم می باشند.

WHO، کار سینوماهای سلول ترانزیشنال را به ۳ درجه (grade) بر اساس اندازه سلول، چندشکلی بودن، قطبی بودن هسته، هایپرکروماتوز و تعداد میتوز .موجود تقسیم نموده است

کارسینومای درجا (CIS): به صورت اپی تلیوم پهن، غیر پاپیلر و آناپلاستیک میباشد، قطبی بودن طبیعی سلول ها در یوروتلیوم از بین رفته است و سلولها بزرگ و دارای هستک های غالب هستند. کار سینومای CIS) insitu) ممکن است در نزدیک یک ضایعه اگزوفیتیک بوده یا دور از آن قرار داشته باشد.

در موارد نادری ممکن است به صورت ضایعات موضعی یا منتشر در بیمار وجود داشته باشد، بدون آن که تومور ماکروسکوپیک قابل مشاهده باشد. سیر CIS متفاوت است اما اغلب به سمت بیماری تهاجمی پیشرفت می کند. علاوه این آن گروه از ضایعات اگزوفیتیک که به .عود مجدد میباشند با گسترش، شیوع تهاجم، عود و پیشرفت تومور، ارتباط نزدیکی با grade تومور دارد.

پیشرفت تومور در ۱۰ تا ۲۰٪ تومورهای grade، تا ۳۱٪ تومورهای ۲ graed، ۳۳ تا ٪۶۷ تومورهای ۳ gradeمشاهده می شود. میزان بقا (Survival) نیز، به همین صورت تحت تأثیر grade تومور میباشد. در حالی که تومورهای با grade پایین دارای Survival ۱۰ ساله بسیار خوبی هستند (۹۸٪)، در آنهایی که تومورهای با grade بالا دارند میزان Survival تا ۳۵٪ کاهش پیدا می کند.

کارسینومای غیر ترانزیشنال

۱- آدنوکارسینوما

کمتر از ۲٪ تمام سرطان های مثانه را تشکیل میدهند. آدنوکارسینومای اولیه معمولاً در کف (base) مثانه و چنانچه از منشا اوراکوس باشند در سقف مثانه دیده می شود. اغلب هنگام تشخیص تهاجم موضعی داده است.

۲-کارسینومای سلول سنگفرشی (SCC

5 در صد تمام سرطان های مثانه در آمریکا و بیش از ٪۶۰ سرطان های مثانه در مصر و خاورمیانه را تشکیل می دهند. در آمریکا با سابقه عفونت مزمن مثانه، سنگ مثانه یا استفاده مزمن از کاتتر و در کشورهای خاورمیانه با عفونت با شیستوزوما هماتوبیوم همراهی دارد. تومور، ندولر و اغلب در هنگام تشخیص، مهاجم است. .

۳- کارسینومای تمایزنیافته

کمتر از ۲٪ را تشکیل می دهد. یک نوع که نوع Small-cell نام دارد با ضایعات مشابه ریوی، شباهت بافتی دارد  

4-کارسینومای  Mix

٪۴-۶ موارد را تشکیل میدهد. شایعترین نوع آن مخلوطی از عناصر سنگفرشی و ترانزیشنال میباشد. .

۵- انواع  دیگر

همانند کار سینومای اپی تلیایی، مثل کارسینوئید و ملانوم و کانسرهای غیراپیتلیایی مثل فئوکروموسایتوما، لنفوم، کوریوکارسینوما ولیومیوسارکوما می باشد

شایعترین تومورهای متاستاز دهنده به مثانه به ترتیب عبارتند از: ملانوم، لنفوم، معده، پستان، کلیه و ریه.

یافته های بالینی

هماتوری در ۸۵ تا ۹۵٪ بیماران اولین تظاهر بوده، می تواند آشکار یا میکروسکوپیک باشد و اغلب متناوب است. علایم تحریکی ادراری در عده کمتری از بیماران دیده می شود. تظاهرات فرم پیشرفته بیماری شامل: درد استخوانی ناشی از متاستاز و درد پهلوها ناشی از متاستاز رتروپریتوان یا انسداد است.  

در بیمارانی که دچار کار سینوم درجا (carcinoma inSitu) هستند، علایم تحریک ادراری (سوزش، تکرر و فوریت ادرار) شایعتر است. در معاینه، اکثر بیماران نکته خاصی ندارند. در معاینه دو دستی ممکن است دیواره ضخیم شده مثانه و توده مثانه مشخص شود. گاهی لنف ادم اندام تحتانی و اسکروتوم به علت انسداد مسیر لنفاتیک ناشی از متاستاز دیده می شود. در بیماری متاستاتیک، هپاتومگالی و لنفادنوپاتی .سوپراکلاویکولار، ممکن است دیده شوند  

یافته های آزمایشگاهی

شامل هماتوری و در مراحل پیشرفته، آنمی و ازوتومی (در اثر انسداد حالب به علت تومور اولیه یا لنفادنوپاتی)،  می باشد   


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد