بررسی کلیه ها و سیستم ادراری چگونه صورت می گیرد؟


بررسی کلیه ها و سیستم ادراری چگونه صورت می گیرد؟

بررسی کلیه ها و سیستم ادراری چگونه صورت می گیرد؟

 

عکس های ساده، سونوگرافی ها و بررسی های رادیوایزوتوپ اطلاعاتی درباره سایز، ساختمان، خونرسانی و عملکرد کلیه و مسیر ادراری به دست میدهند.طبق مطالعات دانشگاه جان هاپکینز، سونوگرافی کلیه یک آزمایش تشخیصی است که با تولید تصاویر، اندازه، شکل و محل قرارگیری کلیه را ارزیابی می کند. همچنین سونوگرافی برای تشخیص جریان خون در کلیه نیز به کار برده می شود.سونوگرافی با استفاده از پروب برای امواج فراصوت در فرکانس بسیار بالا که شنیده نمی شود، استفاده می کند. پروب سونوگرافی بر روی پوست قرار می گیرد و امواج فراصوت با حرکت در بدن به اندام ها می رسد. امواج از اندام ها (مانند اکو) دوباره به مبدل بر می گردد و توسط کامپیوتر برای بررسی اندام ها و بافت های بدن به تصاویر تبدیل می شود.به گزارش نبض ما، امواج صوت با سرعت های مختلف در بافت بدن جا به جا می شوند. این امواج در بافت های استخوانی با بیشترین سرعت و در هوا با کمترین سرعت منتقل می شوند.ژل سونو گرافی به منظور حرکت راحت تر مبدل بر روی پوست و به حداقل رساندن هوای بین پوست و پروب استفاده می شود.نوعی سونوگرافی دیگر به نام سونوگرافی داپلر وجود دارد، که برای نشان دادن سرعت و جهت جریان خون در قفسه سینه استفاده می شود. برخلاف سونوگرافی های دیگر برخی از صداها در سونوگرافی کلیه قابل شنیدن است. این سونوگرافی هیچ محدودیتی برای خانم های باردار و افرادی که به اشعه حساسیت دارند ندارد، زیرا اشعه ای جابه جا نمی شود.چرا سونوگرافی کلیه انجام دهیم؟سونوگرافی کلیه برای ارزیابی اندازه، محل و شکل کلیه ها و اندام های مرتبط، مانند حالب و مثانه استفاده می شود. سونوگرافی می تواند کیست، تومور، آبسه، انسداد، تجمع مایع و عفونت در داخل یا اطراف کلیه ها را تشخیص دهد. سنگ کلیه و حالب نیز توسط سونوگرافی تشخیص داده می شوند.سونوگرافی کلیه ممکن است برای کمک در قرار دادن سوزن در بیوپسی (نمونه برداری از یک بافت) به منظور تخلیه مایع از کیست و آبسه کلیه انجام شود. این سونوگرافی ممکن است برای تشخیص جریان خون به کلیه از طریق سرخرگ و رگ های خونی کلیه نیز انجام شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد