بررسی گزش هزار پا و راه درمان آن


بررسی گزش هزار پا و  راه درمان آن

بررسی گزش هزار پا و  راه درمان آن

 هزار پا: حشره ای است دراز و زردرنگ درازیش تا ده سانتیمتر میرسد. بدنش از حلقه های بسیار تشکیل شده و در هر حلقه ای یک جفت پا دارد. در نتیجه گزیدن هزارپاتنگی نفس عارض می شود.درمان: هزارپائیکه گزیده اگر بدست آمد او را کوبیده بر موضع گزیدگی خودش ببندند. یا نمک و سرکه یا روغن گاو و یا گوسفند را گرم کرده ضماد نمائید.راوند طویل و جنطیانا و پوست بیخ کبرا را نرم کوبیده اجزای متساوی را آب عسل بمریض بخورانند.مبارزه با هزارپا: - از بین بردن جاهای مرطوب در خانه و تعمیرات شکافها و نقاط محل تجمع حشرات مثلا عدم استفاده از خزه درگلدان . بهتر است روی خاک گلدان در حدود ۲ تا ۵ سانتی متر از شن یا سنگ های ریز استفاده شود . در این حالت بعد از آبیاری گلدان ، بسیاری از هزارپاها از بین می روند و امکان زندگی درون گلدان برایشان فراهم نمیشود و نمیتوانند درون خاک تنفس کنند و از بین میروند. - پاشیدن سم سوین در حاشیه فرشها و گوشه و کنار منزل نیز وسیله ای دیگر برای مبارزه با این حشره می باشد. باید از سمپاشی روی خاک در فواصل مختلف استفاده کرد. با شروع فصل گرما باید سم پاشی انجام شود و نوبت بعد اواخر بهار است و یک ماه بعد باید سم پاشی تکرار شود. -مبارزه از طریق امواج فراصوتی ( التراسونیک ): در این روش امواج صوتی ایجاد شده در فـرکانسهای بالاتر از قدرت شنوایی گوش انسان و در محدوده شنوایی جانوران موذی باعث دور شدن آنها از محیط می شود. این روش کاملا بی ضرر و سازگار با محیط زیست می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد