برطرف کردن سموم و اندام ها و غدد با استفاده از روش “چی”


برطرف کردن سموم و  اندام ها و غدد با استفاده از روش  “چی”

برطرف کردن سموم اندام ها و غدد با استفاده از روش  "چی"

ضربه زدن متوالی و آهسته به اعضا و غدد به برطرف شدن سموم ته نشین شده در آنها کمک میکند و گردش جریان "چی" را در این نواحی افزایش میدهد. بسیاری از پزشکان مدعی هستند که می توانند برای سالم نگه داشتن خودشان در برابر بسیاری از بیماریهای مزمن که بسیار مشکل ساز هستند، از پزشکی مرسوم استفاده کنند.

غدہ تیموسں

غده تیموس سیستم ایمنی بدن را کنترل میکند و با طول عمر مرتبط است. به طور معمولی غده تیموس پس از کودکی ضعیف می شود. در سطوح بالاتر تمرین های تائو، غده تیموس میتواند دوباره تقویت شود. این تمرینات به شما کمک میکند سلامتی و نشاط خود را حفظ کنید و استقامت روحی بهتری داشته باشید. مالش دادن غده تیموس با انگشت های شست می تواند به افزایش فعالیت آن و آزادسازی هورمون بیشتر کمک کند. به دو روش زیر تمرین کنید: الف) به وسیله روش معمولی، انرژی را به دست های خود بیاورید، جلوی مقعد را منقبض کنید و "چی" را به طرف غده تیموس بیاورید. ب) دست های خود را مشت کنید، نفس عمیق بکشید و از میانه قسمت بالایی سینه به سمت پایین، از ترقوه به سمت پایین سینه، به تعداد ۶ تا ۹ بار ضربه بزنید. هنگامی که این کار را انجام می دهید، از صحبت کردن خودداری کنید، چون ممکن است به خودتان آسیب بزنید.

قلب 

ضربه زدن آهسته با کف دست به اعضای مختلف، باعث دفع سموم می شود این حالت اجازه می دهد اعضا، خودشان را بازسازی و مرمت کنند. هنگامی که این حرکت را انجام می دهید، دقت کنید ضربات کف دست شما باید متناسب با بدنتان تعدیل شود. بنابراین از نیروی بیش از حد استفاده نکنید، چون ممکن منجر به آسیب شود. به دو روش زیر عمل کنید: الف) انرژی را به دستان خود بیاورید، سمت چپ مقعد را منقبض کنید.و "چی" را به سمت قلب خود بیاورید ب) با کف دست به آرامی به تعداد ۶ تا ۹ بار به قلب خود ضربه بزنید. هنگامی که این کار را انجام می دهید، صحبت نکنید.ریه هاالف) انرژی را به دستان خود بیاورید، سمت راست مقعد را منقبض کنید و انرژی "چی" را به ریه ها بیاورید. ب) از کف دست استفاده کنید و با کف دست به ریه سمت راست خود ضربه بزنید. ضربه زدن محکم به این قسمت ها راحت است. از صحبت کردن خودداری کنید. سمت چپ مقعد را منقبض کنید و با کف دست به ریه سمت چپ ضربه بزنید. این کار می تواند به پاکسازی مخاط و ریه ها کمک کند.کبد ب) از کف دست استفاده کنید و با کف دست به پایین قفسه سینه در سمت راست ضربه بزنید انرژی "چی" را به کبد برسانید.معده ،طحال و لوزالمعده الف) انرژی را به دستهایتان بیاورید. میانه مقعد را منقبض کنید.ب) سمت چپ مقعد را منقبض کنید و با کف دست به طحال، لوزالمعده و معده ضربه بزنید. کف یکی از دست ها را روی دیگری قرار دهید و پایین قفسه سینه را از مرکز به سمت چپ و سپس از پهلوی چپ به سمت میانه بدن مالش دهید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد