برنامه ترک سیگاردر عرض چهار هفته


برنامه ترک سیگاردر عرض چهار هفته

برنامه ترک سیگاردر عرض چهار هفته

  «در عرض چهار هفته خودتان انجام دهید» یکی از برنامه هایی که تا حدودی توسط بسیاری از درمانگاه های ترک سیگار به کار میرود یک برنامه ساده خود یاری است که می توان آن را با نیازمندیهای ویژه شما منطبق کرد.هفته اول: فهرستی از دلایلی که چرا می خواهید سیگار را ترک کنید، تهیه نمایید و آن را هر روز بخوانید. بسته سیگار خود را با کاغذ بپیچید و آن را با کشی ببندید. هر وقت سیگار می کشید، زمان، کاری که انجام می دهید، چگونگی احساس خود، و اهمیت آن سیگار را برای خود از درجه ۱ تا ۵، یادداشت کنید. سپس دوباره بسته سیگار را بپیچید.هفته دوم: به خواندن فهرست دلایل خود ادامه دهید. کبریت همراه خود نداشته باشید و سیگارها را قدری از خود دور نگه دارید. سعی کنید هر روز سیگار کمتری بکشید و سیگارهایی که کمترین یا بیشترین اهمیت را برایتان داشته اند، حذف کنید. این کار همواره بهترین راه است.هفته سوم: دستور کار هفته دوم را ادامه دهید. تا زمانی که بسته سیگارتان تمام نشده بسته دیگری نخرید و هرگز سیگار را جعبه ای تهیه نکنید. نوع سیگار خود را دوبار در طول هفته عوض کنید و هر بار از سیگار با جرم و نیکوتین کمتر استفاده کنید. سعی کنید کشیدن سیگار را یک بار در طول هفته به مدت ۴۸ ساعت قطع کنید.هفته چهارم: دستورات فوق را ادامه دهید. فعالیت بدنی خود را افزایش دهید. از موقعیتهایی که شما را به احتمال زیاد به سمت سیگار کشیدن سوق می دهند بپرهیزید. یک جایگزین برای سیگار (آدامس، کرفس، هویج، خلال دندان و غیره) پیدا کنید. هرگاه تمایل شدید به سیگار کشیدن داشتید، به ورزشهایی که شما را به تنفس عمیق وا می دارد بپردازید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد