برنامه ریزی امور مالی برای بیماران مبتلا به ام اس


برنامه ریزی امور مالی برای بیماران مبتلا به ام اس

برنامه ریزی امور مالی برای بیماران مبتلا به ام اس

 

به دلیل آنکه هزینه های بیماری ام اس بالاست، ما اکیدا توصیه می کنیم در این مورد هرچه سریع تر با یک برنامه ریز امور مالی مشورت کنید. اگرچه هرگز نمیتوان پیش بینی کرد پیشرفت ام اسی چگونه خواهد بود، یا چه هزینه هایی را شامل خواهد شد، اما عقل سلیم حکم می کند که هزینه های غیرمنتظره را مد نظر قرار دهید.

یک برنامه ریز، قادر است شما را در پیشبینی هزینه های احتمالی یاری کرده و راهکارهایی برای مواجهه با آنها پیدا کند .

یکی از دلایل اهمیت فراوان برنامهريزي مالی این است که ام اس تنها مسئلهای نیست که هزینه هایی را بر زندگی تحمیل می کند. اردوهای تابستانی، ارتودونسی با دندان ها، مسافرتها، هزینه های دانشگاه و بازنشستگی، مسائل دیگری است که در موقع مقتضی باید منتظرشان بود. متأسفانه این نوع هزینه ها به خاطر بروز ام اس از بین نمیرود. هدف این است که اطمینان حاصل کنیم، ام اسی بیش ازحد خودش .خرج روی دستمان نگذارد

مدیریت وقت و انرژی

یکی از بزرگترین دردسرهایی که در مورد ام اس وجود دارد، این است که این بیماری مقدار زیادی از وقت و تلاش فرد را به خود اختصاص میدهد. برای فردمبتلا به ام اس، این اتلاف وقت و نیرو مشهودتر است -- انجام همان کارهای  قبلی، حال ممکن است وقت و انرژی بیشتری ببرد. سادهتر بگوییم، این طرف و آن طرف رفتن می تواند گاهی رنجآور و خستهکننده شود. در حقیقت، کارهای اساسی ممکن است به قدری انرژی فرد را مصرف کند که جهت انجام امور دیگر، انرژی کمی برایش باقی بماند، خصوصا اگر بیمار به خستگي وابسته به ام اس هم مبتلا باشد

اما، شاید اعضای خانواده هم احساس کنند، انرژی شان تحلیل میرود. آنها ممکن است برای کمک، درگیر فعالیتهای مختلفی شوند یا نسبت به سابق مسئولیتهای بیشتری بپذیرند. هرکس ممکن است دریابد که ام اسی ممکن است باعث شود فرد  انعطاف پذیرتر، خلاق تر و موشکافانه تر به حل مسائل نگاه کند -که البته همه ی این موارد گاهی میتواند خیلی خستهکننده هم باشد. در حقیقت، شکایت دیگری که این خانوادهها دارند، این است که می گویند: «دیگر هیچ چیز به خودی خود اتفاق نمیافتد» دکته آنها حس می کنند هرکاری احتیاج به طراحی، وقت و تلاش بیشتری دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد