برنامه ریزی برای آینده ای همراه با ام اس


برنامه ریزی برای آینده ای همراه با ام اس

برنامه ریزی برای آینده ای همراه با ام اس

 

اگرچه ممکن است نظر شما در مورد خودتان این باشد که فرد زیاد ریسکپذیری نیستید، ولی تصادفاً ممکن است روی مسائل متعددی در زندگی شرطبندی کرده باشید.

به عنوان نمونه، ممکن است روی پیشامدهای خوب شرط بسته باشید، مثلاً با خرید یک بلیت بختآزمایی؛ یا با خرید بیمه ی اتومبیل، بیمه ی عمر، یا بیمه ی حوادث، این نوع شرطبندیها برای هر فردی طبیعی است. اما وقتی پای مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) به میان می آید، پیش بینی قضایا قدری سختتر می شود.

اهل شرطبندی باشید یا نه، حقیقت آن است که زندگی با وجود ام اس قدری شبیه شرطبندی است. تنها چیزی که در زندگي هر فرد مبتلا به ام اسی صددرصد است، این است که آینده غیرقابل پیشبینی است.

از این رو، در این فصل، درباره ی راههای بررسی این غیرقابل پیشبینی بودن و نحوه ی برنامهریزی در مقابل آن - از لحاظ مالی یا غیره - صحبت خواهیم کرد. همچنین توضیح خواهیم داد که چگونه وضعیت مالی خود را ارزیابی کنید تا بتوانید از وقوع انواع چالش ها و تغییراتی که در آینده رخ میدهد، پیشگیری نمایید. بر این اساس میتوانید شروع به ایجاد یک حفاظ امنیتی برای خود و خانواده تان کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد