برنامه ریزی صحیح برای افراد مبتلا به ام اس


برنامه ریزی صحیح برای افراد مبتلا به ام اس

برنامه ریزی صحیح برای افراد مبتلا به ام اس

 

تنظیم اهداف واقع بینانه

اگر بیش از حد فعالیت کنید، نقشه بکشید یا قول بدهید، خود را در معرض استرس قرار می دهید. برعکس، اگر اهداف واقع بینانهای برای خود متصور شوید، راه رسیدن به موفقیت را برای خود هموار می کنید. پس وقتی میبینید برای انجام کارها باید زمان بیشتری صرف کنید، برای انجام امور روزانه، به اندازه ی توانایی تان نقشه بکشید.

به عنوان مثال، اگر در آخر وقت خستگی امانتان را میبرد، کارهای سخت را برای صبحها برنامهریزی کنید.  اگر در پایان روز مروری بر کارهای آن روز بکنید و احساس خوبی داشته باشید، استرسی کمتری خواهید داشت. نکته ی آخر اینکه باید کارهایی انتخاب کرده و دست به کار انجامشان شوید که برایتان مهمتر باشد و وقت کافی مواردی برای امتحان: برای هفته ی آینده، طرح زمان بندی برنامه های هر روزتان را روی کاغذ بیاورید و تخمین بزنید که انجام هر فعالیتی چقدر طول میکشد. سپس، بعد از اتمام آن کار، یادداشت کنید که انجام آن فعالیت واقعاً چقدر طول کشیده است. این گونه اطلاعات می تواند برای طرحریزی واقع بینانه تر در آینده کمکتان کند.

سخت  نگرفتن و مدارا با خود

 گاهی خود آدمها، بدترین دشمن خودشان هستند و به خاطر انجام ندادن سریع یا بینقص کارها، خودشان را اذیت میکنند. به عنوان مثال، شما نسبت به خودتان بیش از دیگران سخت می گیرید؟ اگر نتوانید هرکاری را به نحو احسن انجام دهید، به خودتان سرکوفت میزنید؟ آیا دائم به خود میگویید که «باید بشود»، «می تواند بشود»، «کاشکی بشود»؟ اگر پاسخ تان «آری» است، بایستی این را به خاطر داشته باشید: احتمالش زیاد است که در آینده روزهایی در انتظارتان باشد که نتوانید همه ی کارها را مطابق اولویتبندی خود انجام دهید، یا دقیقاً آن طور که مایلید قادر به انجام کارها نباشید. به جای آن، باید به خاطر کارهایی که قادر به انجام آن هستید، احساس غرور کنید و کارهایی را که نمیتوانید انجام دهید، به دست فراموشی بسپارید.

حفظ اگر احساس می کنید از سوی اطرافیانتان تحت فشارید، لازم است آنها کمتر به شما سخت بگیرند. بنابراین، در این مورد با آنها صحبت کنید و احساستان را ایشان در میان بگذارید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد