برنامه های بیمه ای مبتنی بر اشتغال بیماران مبتلا به ام اس 


برنامه های بیمه ای مبتنی بر اشتغال بیماران مبتلا به ام اس 

برنامه های بیمه ای مبتنی بر اشتغال بیماران مبتلا به ام اس 

 

بررسی گزینه های شما برای بیمه درمانی - همه چیز بسته به واجد شرایط بودن است به دلیل آنکه در آمریکا پوشش بهداشتی یکپارچه و فراگیر نیست، شرکتهای بیمه گر، مهم نیست که چگونه تحت پوشش بیمه ی درمانی خود قرار می گیرید؛ حتماً اطلاعات پایه ای را از قوانین واجد شرایط بودن در برنامه های بهداشتی تان کسب کنید. بدون داشتن این آگاهی شاید دچار تصورات اشتباهی شوید که هزینه ی .سنگینی به همراه دارد.

اغلب مردم امریکا دارای بیمه ی درمانی هستند زیرا یا واجد شرایط طرح گروهی بهداشتی از طرف کارفرمایشان میباشند یا جزو خانواده های کارکنان هستند. اعضای اتحادیههای اصناف (و وابستگانشان) معمولاً از طریق اتحادیه، تحت پوشش همگانی  قرار میگیرند

اگر از طریق یک اتحادیه یا کارفرما واجد شرایط هسٹید تا از مزایای بیمه ی درمانی به صورت گروهی بهره مند شوید، بهتر است هرچه سریع تر ثبت نام کنید. در اغلب موارد، مبلغ کمی تحت عنوان حق بیمه به صورت منظم از حقوق شما کسر خواهد شد و کارفرمایتان مابه التفات آن را پرداخت می کند..

قانون فدرال تضمین می کند کسی به خاطر وضعیت سلامتیاش از مزایای بیمه ی گروهی کنار گذاشته نمی شود یا زیر ذره بین قرار نمیگیرد (مبحث «صیانت از پوشش بیمهای تان توسط HIPAA» را که در ادامه ی همین فصل میآید مطالعه کنید). حتی اگر تا بعد از تشخیص بیماری ام اس هنوز در این طرح ثبت نام نکرده باشید، باز هم واجد شرایط هستید. اما هر کسی که به هر دلیلی دیر ثبت نام کند، احتمال دارد ناچار باشد حق بیمه  ایجاد نمایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد