برنامه کاملی از اسهال در طب سنتی


برنامه کاملی از اسهال در طب سنتی

برنامه کاملی از اسهال در طب سنتی

اسهال 

اسهال عبارت است از افزایش در تعداد دفعات دفع مدفوع یا کاهش قوام مدفوع( بیشتر آبکی شدن مدفوع). اگرچه تغییرات در تعداد دفعات دفع مدفوع و آبکی شدن مدفوع از یکدیگر متفاوت و به هم وابسته نیستند ولی اغلب اوقات این دو با هم هستند.

انواع اسهال 

تقسیم بندی های مختلفی برای اسهال هایحقیقی وجود دارد که به هر یک از جنبه  خاصی پرداخته خواهد شد اما مهم ترین جنبه ای که از لحاظ بالینی بسیار اهمیت دارد، مدت زمان اسهال است. اگر یک رونداسهالی ۲ هفته طول بکشد اسهال را به نام اسهال پایا و بالای ۴ هفته را تحت عنوان اسهال مزمن می شناسیم. خود این انواع هم زیر مجموعه هایی را در برمیگیرد. در اسهال حاد بر حسب علت اسهال اعم از این که عفونی و ناشی از عوامل بیماریزای مختلف یا از باکتریها، ویروس ها و انگل های مختلف باشد مورد بررسی قرار می گیرد. علت دیگر که از لحاظ اهمیت در درجه ی دوم است عوارض جانبی داروهای مختلف است. به ویژه در مورد داروهای پر مصرف، مثل آنتی بیوتیکها اهمیت پیدا میکند. علت سوم مواجهه با سموم مثل حشره کشها، آفت کشها و گازهای شیمیایی جنگی است که این عوامل با اثر روی سیستم گوارش و سیستم های کنترلی دیگر، مثل جریان خون و اعصاب ورودی به سیستم گوارش باعث بروز اسهال می شوند.  اسهال های پایا حالت بینابینی دارد یعنی هم علل اسهال حاد، هم علل اسهال مزمن می تواند در آن دخیل باشد اما شباهت بالینی بیشتری به اسهال های حاد خواهند داشت. اکثرا علل عفونی یا دارویی - شیمیایی در آن دخیل اند. اسهال های مزمن خیلی مهم هستند و باید زمینه های خطرناک مثل بدخیمی و یا بیماری های التهابی گوارش اولیه در آن مد نظر باشد. اگر این علل زمینه ای، به موقع بررسی شده و تشخیص داده شوند بسیاری از موارد بستری و جراحی های سنگین و پر هزینه، حتی مرگ و میرهای ناشی از سرطان ها و سایر علل ناتوانی کننده  سیستم گوارش در حد قابل توجه  رفع خواهد شد و موجب صرفه جویی در هزینه های بهداشتی، درمانی و حفظ نیروی انسانی سالم و قوی برای جامعه خواهد شد، زیرا یک بیمار بستری علاوه بر هزینه  زیادی که به بخش بهداشت و درمان وارد کرده که یک نیروی کار و مولد برای جامعه است و از این لحاظ هم به چرخه  تولید و اقتصاد جامعه صدمه میخورد. لذا یک توجه ساده به اسهال وعلائم آن و تشخیص نوع آن که حاد یا مزمن است می تواند کمک بزرگی هم به خود او و سلامتی اش باشد و هم برای جامعه زیان آور نباشد. تقسیم می شوند که هر یک اهمیت بالینی و پیش آگهی خاصی خود را دارد. از لحاظ بستری بیماران و پیگیری بالینی، اهمیت اسهال مزمن چیزی کمتر از اسهال حاد نیست و حتی در اغلب موارد این اسهال ها مهمتر جلوه میکنند.

چگونه اسهال تعریف می شود؟

اسهال را می توان بر اساس اصطلاحات مطلق و نسبی بر اساس تعداد دفعات دفع و یا قوام(آبکی بودن) مدفوع تعریف کرد. – تعداد دفعات دفع. اسهال به معنی مطلق داشتن تعداد دفعات دفع بیش از حد طبیعی است.بنابر این از آنجایی که در افراد سالم حداکثر تعداد دفعات دفع مدفوع 5 بار در روز است، اسهال را می توان تعریف کرد اگر تعداد دفعات دفع بیش از 5 باشد.اسهال نسبی به معنی داشتن دفعات دفع بیش از معمول است. بنابر این، اگر فردی که معمولأ یک بار دفع مدفوع روزانه دارد ،دچار 3 دفع روزانه شود ،می گوییم دچار اسهال شده است ، اگر چه بیش از 5 بار در روز نیست و به معنی مطلق اسهال نیست . – قوام مدفوع. تعریف اسهال به معنی مطلق کلمه بر اساس قوام مدفوع مشکل است ، چون قوام مدفوع در افراد سالم بر اساس نوع غذا تغییر می کند. بنابراین، افرادی که از سبزیجات بیشتر استفاده می کنند مدفوع شل تری در مقایسه با افرادی که از سبزیجات کمتری استفاده می کنند دارند.مدفوع شل و آبکی معمولآ غیر طبیعی است و باید به عنوان اسهال قلمداد کرد.تعریف نسبی اسهال بر اساس قوام مدفوع ساده تر است.بنابراین، فردی که دارای مدفوع آبکی نسبت به قبل می شود دارای اسهال است، اگرچه مدفوع در اندازه طبیعی با در نظر گرفتن قوامش باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد