برنامه کاملی از غذای دیابتی ها….


برنامه کاملی از غذای دیابتی ها….

برنامه کاملی از غذای دیابتی ها.... 

مصرف چه غذاهایی برای دیابتی ها محدودیت دارد و از چه غذاهایی باید کلاپرهیز شود

۱- محدودیت در مصرف پلی ساکاریدها (قندهای مرکب) مانند نان سفید و غلات بدون سبوس.

۲- سیب زمینی به جهت دارا بودن قند پایین، در حد معمول مجاز است.۳- مغزها به جهت داشتن چربی زیاد (مانند گردو، بادام، فندق، پسته، . مقدار متوسط مجازاست.۴- به جای نان ساده باید ازنان سبوس داراستفاده شود.۵- محدودیت در مصرف شیرداشته باشند زیرا دارای قند لاکتوز زیادی می باشدو به جای آن از شیر و دوغ شتر و ماست طبیعی استفاده و جایگزین شود.6- مصرف قندهای ساده (مونوساکاریدها) مانند قند کارخانه، شکلات ، آب نبات، و شیرینی ها و کیک های صنعتی و امثال آنها حذف شود. ۷- دیابتی ها به جهت حفظ تعادل قند خون باید دفعات مصرف مواد غذایی رازیاد نموده یعنی به جای ۳ وعده غذایی از ۵ تا ۷ وعده مصرف نمایند.۸- مهمترین هدف در کنترل و مهار بیماری دیابت این است که باید عارضهٔ چاقی رفع گردد بین ۵۰-۵۵ درصد کلی انرژی دریافتی خود را از هیدرات ها و قندهای مرکب و پیچیده  مانند حبوبات، نان، برنج  تأمین نمایند.۹- مصرف هیدارت های کربن باید در مجموعهٔ رژیمی باشد که دارای حداقل چربی و فیبر گیاهی زیاد داشته باشد. ۱۰- شیرین کننده هایی که جنبهٔ تجارتی داشته و براثر تبلیغات کاذب برای دیابتی ها مجاز معرفی شده اند هیچ امتیازی نسبت به قند و شکر معمولی نداشته به جز اینکه گرانتر نیز می باشند، مانند شیرین کننده آسپارتیم که گاهی اشتهای انسان را زیاد میکند. ۱۱- مصرف هیدرات های کربن باید در مجموعهٔ رژیمی باشد که دارای حداقل چربی و فیبر گیاهی زیاد داشته باشد. ۱۲- مصرف زیاد ماهی موجب کاهش عوارض قلب میگردد و برای دیابتی ها مفید می باشد. ۱۳- روغن زیتون دارای یک پیوند دوگانه است و از چربی های غیراشباع میباشد که مصرف آن از عوارض قلبی . عروقی جلوگیری می کند و برای دیابتی ها مفیدتر از روغن های اشباع گیاهی (جامد) و مارگارین یا کره گیاهی است. ٪۴۰ از کل بیماران دیابتی را می توان تنها با رژیم غذایی کنترل نمود و بدون آنکه غذای بیمار کنترل شود نمی توان سطح قند خون را در حد مناسبی نگه داشت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد