بسته شدن راه هوایی توسط جسم خارجی


بسته شدن راه هوایی توسط جسم خارجی

بسته شدن راه هوایی توسط جسم خارجی

الف) وقتی جسم خارجی در حفره دهان باشد:در این حالت می توان توسط دو انگشت نشانه و میانی که ترجیحاً برای حفظ سلامتی خود پارچه ای تمیز یا گازی دور آن پیچیده اید، میتوان جسم خارجی را با جارو کردن به خارج دهان هدایت کرد. برای این کار در صورتی که مصدوم آسیب گردنی نداشته باشد می توان سر او را به یک طرف گرداند. دست دندان مصنوعی سالم را خارج نمی کنید ولی اگر شکسته بود آن را میتوانید خارج کنید.ب) وقتی جسم خارجی از حفره دهان پایین تر رفته باشد و با انگشت نتوان آن را خارج کرد که از روش های مختلفی می توان استفاده کرد:

مانور های ملیخ یا فشار شکمی

  1. I) مانور های ملیخ وقتی مصدوم هوشیار باشد: ابتدا کاملاً پشت سر مصدوم قرار گرفته و دست های خود را دور مصدوم، از خط کمر عبور داده و قسمت فوقانی بدن مصدوم را به سمت جلو خم می کنید، حال دست غالب ( دست غالب در راست دستان، دست راست و در چپ دستان دست چپ است) خود را مشت کرده و از قسمت شصت کمی بالاتر از ناف قرار می دهید (بین نقطه گزیفوئید و ناف) و دست غیر غالب را برای حمایت روی دست غالب قرار می دهیم و ۸-۶ بار به سمت داخل و بالا نیرو وارد میکنید،(این عمل معمولاً باعث استفراغ نیز می شود) که باعث ورود جسم خارجی به حفره دهان می شود و باید ان را خارج کنید. اگر قد مصدوم از شما بلندتر بود به مصدوم بگویید روی زانوهایش بنشیند.
نکته: اگر خود شما دارید دچار خفگی می شوید و کسی برای امدادگران نیست از صندلی یا چیزی مانند آن به عنوان تکیه گاه جهت مانور های ملیخ می توانید استفاده کنید، ضمن آن که می توانید خود را وادار به سرفه یا استفراغ نیز بکنید.
  1. II) مانور های ملیخ وقتی فرد بیهوش باشد:
مصدوم را به صورت طاق باز خوابانده، و اطراف ران های مصدوم با پای باز زانو میزنید، بعد همان محل ذکر شده بالایی را برجستگی کف دست به تعداد ۵ بار فشار می دهید.وارد کردن نیرو در وارد کردن نیرو در های ملیخ باید طوری باشد که حالت ضربه ای نداشته باشد، همینطور مراقب باشید فقط همان نقطه را فشار دهید و دستتان روی گزیفوئید مصدوم قرار نگرفته باشد.

مانور های ملیخ در سه مورد ممنوع است:

۱- زنان باردار سه ماهه اخر بارداری۲- افراد چاق۳- کودک زیر یک سالفشار به قفسه سینه: که در مصدومین چاق و حامله کاربرد دارد و روش کار دقیقاً مثل های ملیخ است با این فرق که محل فشار در وسط جناق سینه است، تعداد فشار نیز ۵ بار است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد