بعد از شانه، مفصل لگن پر حرکت ترین مفصل بدن


بعد از شانه، مفصل لگن پر حرکت ترین مفصل بدن

بعد از شانه، مفصل لگن پر حرکت ترین مفصل بدن

  بعد از شانه، مفصل لگن پر حرکت ترین مفصل بدن است و برای تحرک داشتن نیاز به حرکت دارد. مفصل لگن به طور قابل ملاحظه ای از عادت بد نشستن در یک دوره طولانی آسیب میبیند. بهترین چیزی که می توانید برای مفاصل لگن انجام دهید. این است که فعال باشید. قدم زدن ودر اداره، در حدی که می توانید بلند شوید و در اطراف راه بروید. روشی های محدودی برای تمرین دادن مفصل لگن در روی صندلی تان وجود دارد:بنشینید، مچ پای راست را روی ران چپ درست بالای زانو بگذارید. این کار باعث باز شدن و حرکت مفصلی لگن تان می شود. این یک کشش است که توسط عاملی غیر از عضلات انجام می شود. لازم نیست کاری انجام دهید تا وقتی راحت هستید در این حالت بنشینید و سپس در طرف دیگر حرکت را تکرار کنید.چنانچه برای تان ممکن است می توانید به صورت چهار زانو روی صندلی تان بنشینید. این تمرین ها سبب باز شدن مفاصل لگن شده و اگر در محلی کار امکان و شرایط فراهم نیست  می توانید در خانه این تمرین ها را انجام دهید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد