بلوغ در دختران و پسران…


بلوغ در دختران و پسران…

بلوغ در دختران و پسران...

بلوغ

بلوغ دوره ای است که در طی آن، مشخصات جنسی ایجاد و اعضای تناسلی بالغ می شوند. در دختران، بلوغ وقتی فرا می رسد که تخمدانها شروع به ساختن تخمک رسیده نموده و ترشحات هورمونی داخل خون وارد می کند و یا در نزد پسران بلوغ هنگامی است که بیضه ها شروع به ساختن اسپرماتوزوئید نموده و ترشحات داخلی خود را وارد خون نماید.  بلوغ در دختران خیلی زودتر از پسران فرا می رسد، دختران معمولاً در سنین ۱۲ - ۱۵ سالگی بالغ می شوند. البته در کشورهای گرمسیر بلوغ در هر دو جنس کمی زودتر فرا می رسد و درکشورهای سردسیر بلوغ اندکی دیرتر به وقوع می پیوندد. قبل از بلوغ مرحله ای به نام پیش از بلوغ وجود دارد که تغییرات هنگام بلوغ انجام و سپس بلوغ واقعی فرا می رسد.

بلوغ دردختران

در دختران، با شروع بلوغ غده هیپوفیز شروع به ترشح هورمون هایی می کند که تخمدان ها را برای تولید هورمون های جنسی زنانه یعنی استروژن و پروژسترون تحریک می کنند. این هورمونها باعث ایجاد تغییرات فیزیکی و به دنبال آن تخمک گزاری و قاعدگی پیش می آید. آغاز بلوغ در دختران که : توأم با قاعدگی همراه است به هنگام آغاز بلوغ تغییراتی در روحیه دختران پیش می آید به طوری که گاه محزون و گاه برعکس خوشحال است. در این موقع استخوانهای لگن رفته رفته بزرگ شده، ترشحات مخاطی در مهبل پیدامی شود. گلوی زاهدان سرخرنگ شده و پستان ها بزرگ می گردند. نوکپستانها راست و هاله سیاهی در پیرامونش پدید می آید. موهای زهار و زیر بغل شروع به رشد کرده و دستگاه تناسلی خارجی تغییر رنگ داده و تیره می شود و خلاصه اینکه اندام های آمیزشی نمو می کنند و در پی آن تمایل جنسی پدیدار می شود و برخی از دختران حالت شرم و حیائی مخصوص پیدا می کنند. چربی در نواحی مخصوص از جمله سینه ها و ... پدیدار می گردد.

بلوغ در پسران

زمانی که بلوغ در پسران آغاز می شود صدایشان کلفت شده و در صورت، زهار و زیر بغل موها رشد می کنند. برخی از پسرها حالت پرخاش جوئی و عصبانیت پیدا میکنند و مانند دختران گاه غمگین و گاه خندان هستند. به هنگام بلوغ اندام های تناسلی خارجی رشد کرده و تیره رنگمیشود و در ادامه تمایل جنسی بوجود می آید و احتلام را نیز به همراه دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد