بنگ دانه (Hyoscyamus niger; H. albus),گیاهی خواب اور


بنگ دانه (Hyoscyamus niger; H. albus),گیاهی خواب اور

بنگ دانه (Hyoscyamus niger; H. albus),گیاهی خواب اور

بنگ دانه (Hyoscyamus niger; H. albus)m-mjiopj

اسامی عمومی دیگر: بذر البنج، بنگ دانه، ژوسکیام، سکران، بتیمه، قنقیط بنج،نامهای علمی دیگر: هیاسیاموس نیجر (HyoScyamus niger).نام خانواده: خانوادهٔ سیب زمینی (Solanaceae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: تمام گیاه (به خصوص برگ و دانه). مواد متشکله موثر: اتروپین (هیوسیامین)، اسکوپولامین (هیوسین)، کولین، موسیلاژ، صمغ و املاح معدنی. خواص درمانی: برای بنگ دانه اثر ضد درد، خواب آور، بازکنندهٔ مردمک چشم و خلسه آور قائلند.jm-ioko موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: بنگ دانه را در بیماریهای دستگاه تنفسی مثل سیاه سرفه، آسم، سرفه های تشنجی، سل، برنشیت های مزمن، دردهای عصبی، درد مفاصل، روماتیسم، نقرس، هیستری و صرعتوصیه نموده اند.  مقدار و دستور مصرف: برگ بنگ دانه به مقدار ۰/۵ - ۰/۱ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: اثر سمی دارد و باید فقط زیر نظر پزشک تجویز گردد.موارد عدم استعمال: موارد عدم احتیاطات دارد و نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد