بهترین حالت نشستن روی صندلی 


 بهترین حالت نشستن روی صندلی 

 بهترین حالت نشستن روی صندلی 

 روی صندلی قرار گیرید، پاها را صاف روی زمین و موازی یکدیگر قرار دهید. مفاصل لگن خاصره از هم جدا باشند. زانوها نیز باید به پهنای مفاصل لگن خاصره از هم جدا باشند. سطح زانوها باید کمی پایین تر از مفاصل لگن خاصره قرار گیرند، این حالت برای قرار گرفتن لگن در مرکز بدن مناسب است.  کف دست را زیر باسن و زیر برجستگی های استخوانی نشیمنگاه قرار دهید، تنه را به جلو و عقب حرکت دهید، در این وضعیت بیشتر فشار استخوان های نشیمنگاه را توسط دست ها تحمل می کنید. این شیوه بهترین وضعیت موازنه تنه روی لگن و بهترین حالت نشستن است. در این وضیعت لگن شما در مرکز محور بدن و راست قرار میگیرد. مهره های ناحیه کمر شما در این حالت تقریباً عمودی خواهد بود.  شانه ها را به بالا و به سمت گوش ها بکشید، سپس آنها را به آرامی به عقب بیاندازید، اکنون کتف ها را به هم بفشارید. سپس شانه را هم به پایین هدایت کرده و بازوها را به صورت شلی به دو طرف آویزان کنید. اکنون سعی کنید ستون فقرات را به طرف بالا کشیده و لگن را با استفاده از عضلات کمری به طرف جلو یا عقب بکشید. احساسی کنید دارید فضای بین قفسه صدری، لگن و بین مهره ای را افزایش می دهید.  با شانه هایی رها، چانه را از جلو به سمت گردن نزدیک کرده به طوری که کشش را پشت گردن احساس کنید. کمی بعد به آرامی گردن را به حالت عادی برگردانده و کمی به عقب خم کنید. با این تصور که شما توسط یک طناب به سقف آویزان هستید، فضای بین گوش ها و شانه را زیاد کنید. لب هایتان را به نرمی ببندید، دندان ها کمی باز باشد، زبان نباید به سقف دهان چسبیده باشد، بلکه باید در کف دهان رها باشد.  نگاه تان خیره نباشد و به آرامی نفس بکشید.حالا شما خوب نشسته اید. لگن به طور عمودی و در مرکز بدن قرار گرفته است. قفسه سینه تان باز بوده، به راحتی حرکت میکند و همچنین ریه ها بازو نتیجه گردش خون طبیعی و جذاب و دفع سموم بدن به خوبی انجام می پذیرد. این حالت برای استراحت بدن مفید بوده و هیچ وقت تحت کشش و استرس نیست. در این وضعیت برای چند دقیقه بنشینید، نسبت به وضعیت خودآگاه باشید.  در این حالت احساس آرامش خواهید کرد. به تنفسی تان که منظم شده در ابتدای تمرین، ممکن است درست نشستن بر ایتان یک کار سخت باشد و این هم به خاطر این است که شما تا حالا از عضلات کمری و پشتی برای نشستن راست استفاده نکرده اید. حالا باید با تمرین درست نشستن، این عضلات را قوی کنید و بیشتر به این عضلات اتکا داشته باشید تا به پشتی صندلی، اما باید صبر و حوصله داشته باشید.  نکته مهم دیگر هم هست و آن اینکه باید از نشستن طولانی مدت در یک وضعیت اجتناب کرد. گاهی از پشت میز بلند شوید و بایستید و یا راه بروید. از اتاق خود گاهی بیرون رفته و در اتاق دیگر احوال همکاران را بپرسید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد