بهترین راهکار در مواجهه با سوال حالت چطوره؟


بهترین راهکار در مواجهه با سوال حالت چطوره؟

بهترین راهکار در مواجهه با سوال حالت چطوره؟

 

برای کسانی که به شما نزدیکند، کسانی که واقعاً میخواهند بدانند حالتان چطور است، شما چند گزینه پیش رو دارید: اگر زمان مناسبی است و شما حوصله دارید، می توانید آنها را در جریان اوضاع قرار دهید. اگر سرتان شلوغ است و فکرتان مشغول چیزهای دیگری است و نمیخواهید در حال حاضر مسئله ی ام اس فکرتان را منحرف کند، میتوانید چنین چیزی بگویید: «بگذارید اول یک فنجان قهوه بخوریم؛ بعدا ماجرا را با تمام جزئیاتش برایتان تعریف می کنم.» یا خیلی ساده: «تقریباً مثل همیشه.» این هم، همان تأثیر را دارد.

اما در مورد کسانی که با یک قیافه ی ماتمزده به شما خیره می شوند و میگویند: «حالت چطوره؟» چه باید کرد؟ باید ببینید کسی که این سؤال را پرسیده واقعاً شما برایش اهمیت دارید و میخواهد بداند چه کار می کنید یا فقط میخواهد از مشکل و گرفتاری یک نفر دیگر سر در بیاورد. خیلی از افراد این گونه ساده برخورد میکنند که (با یک نگاه متعجب و پرسشگر) به طرف مقابل میگویند: «خوبم، ممنونا خودتان چطورید؟»

تجزیه و تحلیل اظهار نظر «اما خوب به نظر میرسید» ،درست همان زمانی که انتظار دارید افرادی که در زندگی برایتان مهمند چیزی را که در مورد بیماریتان به آنها می گویید درک کنند، ممکن است از زبان اعضای خانواده، دوستان و همکاران این پاسخ خیلی رایج را بشنوید: «اما شما که خوب به نظر میرسپدا» یافتن راهی برای نحوه ی پاسخ به این جمله ی دوپهلو و ابهامآمیز، میتواند کاملا چالشی برانگیز باشد. از یک طرف، دانستن اینکه خوب و تندرست به نظر می رسید، همیشه لذت بخشی است.

از طرف دیگر، وقتی اوضاعتان واقعاً افتضاح است - خسته و ناتوان و بی حسید و دچار گزگز بوده و درمانده شدهاید و مثل رشتهفرنگی خیس وارفته اید - شنیدن چنین اظهارنظری دشوار است. تفسیر پیامی که در این اظهارنظر وجود دارد از این هم مشکلی تر است. آیا آن فرد سعی دارد به شما قوت قلب داده و تشویقتان کند، یا اینکه منظور واقعی اش این است: «شما خوب تر از آن به نظر می رسید که مریضی باشید، پس چرا تمام کارهای مرا برایم انجام نمی دهید؟»

بهترین راهکار در مواجهه با این اظهارنظر، قبل از پاسخ دادن، شاید تلاش برای تجزیه و تحلیل پیام نهفته در آن باشد. اگر فرد مزبور آشنایی کمی با شما دارد یا کسی است که ارتباط خانوادگی یا کاری با شما ندارد، میتوانید بگویید: «متشکرم» و به راه خود ادامه دهید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد