بهترین راهکار در موقع درخواست کمک از دیگران


بهترین راهکار در موقع درخواست کمک از دیگران

بهترین راهکار در موقع درخواست کمک از دیگران

 

اگر به خاطر ساعت کاری، نیازهای بهداشتی یا مواردی از این دست، احساس می کنید که نمیتوانید طبق توصیه های پزشک عمل کنید، حتما این موضوع را ابراز کنید. اگر توصیه ها و مداخلات پزشک عملی نباشد، برای هیچ کس یاد بگیرید که چگونه از دیگران درخواست کمک کنید. بهترین راهکار در موقع درخواست کمک این است که به همان موضوع خاص مورد نظر اشاره کنید.

به جای اینکه به فامیل، دوست یا همسایه بگویید: «من واقعا به کمک احتیاج دارم» مستقیماً به موضوع مورد نظر اشاره کنید -- نتایج خیلی بهتری خواهید گرفت. کسی نمیتواند فکر شما را بخواند و اکثر مردم نمیخواهند با حدس زدن، موجب آزردگی خاطر شما شوند.

بنابراین، مثلا، به بهتر است بگویید «من می خواهم جمعه برای انجام کاری از خانه بیرون بروم - آیا میتوانید از ساعت ۴-۲ بعدازظهر پهلوی جیم بمانید تا من نگران تنهایی او نباشم؟» یا «جین باید دوشنبه ی آینده ساعت سه بعدازظهر پیش پزشک برود و من باید آن روز خارج از شهر باشم. می شود مراقب او باشید؟» اکثر مردم وقتی بفهمند چه زمانی به چه کمکی احتیاج دارید، خوشحال می شوند به شما کمک کنندخوب نیست و فایده ای هم ندارد.

* فکر نکنید تمام کارها را می توانید به تنهایی انجام دهید. بسته به نیاز طرف مقابلی، ممکن است لازم باشد به فکر به کار گرفتن فردی برای انجام بعضی کارها باشید. میتوانید از انواع و سطوح متفاوت کمک، که خارج از آژانس ها در دسترسند، یکی را انتخاب کنید

اعضای تیم مراقبت بهداشتی تان یا انجمن از ملی اماس می توانند در شناسایی گزینههایی جهت اخذ کمک، در ناحیه ای .که زندگی می کنید، شما را یاری دهند

* اجازه بدهید دیگران بدانند که قضیه به شما هم مربوط است. شاید دیگر واقعا از شنیدن «آه، حال ماری چطور است؟» یا «پزشکان این روزها در مورد اماسی هنک چه می گویند؟» خسته شده باشید. مردم تمایل دارند

این نکته را فراموش کنند که ام اسی تمام خانواده را تحتالشعاع قرار میدهد، نه فقط فردی را که به آن مبتلا شده است. شاید بشود به حرفهایی که افراد به صورت گذری میگویند بهایی نداد، اما باید یک جوری به افراد خیلی صمیمی و نزدیک فهماند که مایلید به همان میزان از حال خود شما هم جویا شوند. میتوانید گفتگو را با گفتن چیزی در مورد خودتان شروع کنید.

یا با کمال صداقت، چنین چیزی بگویید: «میدانید، اگر از من هم میپرسیدید حالم چطور است، واقعا باعث خوشحالی من می شد؛ درست است که استیو ام اسی دارد، ولی من هم دارم باهاش زندگی می کنم!»


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد