بهترین راه برای برخورد با مسائلی که باعث ترس و دلهره هستند…


 بهترین راه برای برخورد با مسائلی که باعث ترس و دلهره هستند…

 بهترین راه برای برخورد با مسائلی که باعث ترس و دلهره هستند...

 

مواجهه با چه اتفاقی می افتد «اگر»های دلهره آور  وقتی این کلمات را از زبان پزشکتان می شنوید، «شما مبتلا به ام اس هستید» ممکن است افکار هولناکی به ذهنتان خطور کرده باشد: «اگر آخر سر کارم به ویلچر بکشد، چه کنم؟»، «اگر نتوانم کار کنم، چه می شود؟» یا «اگر بینایی ام بر نگردد، چی؟» ثابت شده که یک یا دو مورد از این «چه اتفاقی می افتد اگر» ها  بیشتر از هرچیز دیگری اغلب افراد را به وحشت میاندازد و بر پایه ی طبیعت انسانی، این چیزها دقیقاً مواردی است که آنها نمیخواهند برای فکر کردن در موردشان وقت بگذارند.

 بهترین راه برای برخورد با مسائلی که بیشتر از همه شما را می ترساند، این است که وقت بگذارید و فکر کنید اگر آن ها واقعاً اتفاق بیفتد، چه کار می کنید. بنانهادن یک استراتژی - از طریق مشاوره با متخصصان، شناسایی منابع مفید وپیشبرد طرح احتیاطی - کمکتان می کند که احساس آمادگی کنید.

و در این صورت نگرانی کمتری نسبت به آینده خواهید داشت و میتوانید لذت بیشتریدر تهران بنابراین اگر به عنوان مثال، نگران آنید که علایم ام اس در توانایی شما برای ادامه ی کاراختلالی ایجاد کند، زمان آن است که با یک کارشناسی شغلی یا کاردرمانگر ملاقاتیرا با داشته باشید تا ببینید چه تسهیلاتی در محل کار می تواند به شما کمک کند تاسر کارتان باقی بمانید یا بدانید توانایی انجام چه مشاغل دیگری را دارید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد