بهترین راه درمان سفید شدن مو…!


بهترین راه درمان سفید شدن مو…!

بهترین راه درمان سفید شدن مو...!

سفید شدن مو

معتقدند که در غیر زمان سفید شدن آن و به اصطلاح در سنین جوانی به علت ضعف و کمبود حرارت غریزی وکثرت رطوبت است. باید دانست که تا زمانی که خون چرب، غلیط و لزج است مو سیاه و زمانی که خون به ئیت گراید مو سفید خواهد شد. اگر سفید شدن مو به علت مائیت خون پیش آید، کمی علاج پذیر می باشد.درمان: مدام پاکسازی بدن از بلغم به وسیله ایارج فیقرا که با شحم حنظل و غاریقون توأم شله باشد لازم است. (هفته ای یک بار) و اطریفل صغیر و کبیر و مربای هلیله مفید است، گوشت کباب شده، دارچین و کمی خردل و فلفل و زیره میل کنند و همچنین جوشانده سیاه دانه و شحم حنظل بر سر بمالند. روغنی که در آن سنبل، اذخرمکی، سلیخه، قرنفل، وج و عود جوشانده شده باشد در سر بمالند. از خوردن لبنیات زیاد و ترشیجات، میوه جات، گلاب و کافور، بنفشه، یاسمین، عطریات سرد و کثرت حمام و غم و اندوه بپرهیزند. رازی عقیده دارد: شستن مو با آب خیلی گرم باعث سفید شدن و شستن سر با آب خیلی سرد باعث سیاه شدن مو است.

درمان سفید شدن مو

زنجبیل ۵ گرم ثعلب ۱۰ گرم فلفل ۵ گرم مغز میوه کاج ۱۰ گرم دارچین ۵ گرم بابونه ۵ گرم آمله مقشر ۱۰ گرم نارجیل ۲۰ گرم هليله ۵ گرم مویز بی دانه ۱ کیلو شیطرج ۵ گرم عسل ۱ کیلوتخم بابونه ۵ گرمزراوند گرد۵ گرمداروها را نرم کوبیده با مویز و عسل با هم آمیخته، روزی سه مرتبه به اندازه یک بادام میل نمایند. معجون فوق که به معجون فلاسفه معروف است، برای بیماری های رطوبتی و تقویت مغز و فالج، فراموشی، بول، درد پشت، درد مفاصل، ضد قولنج های شکمی، ضد سنگ کلیه، ضد بلغم و سفت کننده، نیرو دهنده عضلانی، زیبا کننده رنگ رخسار، خوشبوکننده دهان خواهد بود. باید توجه داشت که این نسخه برای کسانی که دارای مزاج گرم می باشند زیان آور است و اگر لازم شود مصرف نمایند بایستی با آن شیر تازه و سکنجبین مصرف کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد