بهترین راه درمان پارگی پیشابراه چیست..؟؟


بهترین راه درمان پارگی پیشابراه چیست..؟؟

بهترین راه درمان پارگی پیشابراه چیست..؟؟

 

عوارض پارگی پیشابراه:

تنگی، ناتوانی جنسی و بی اختیاری ادرار به عنوان پیامدهای پارگی پیشابراه پروستاتومامبرانو، مطرح می باشد.

تنگی در بیش از نیمی از موارد (در ترمیم اولیه مجرا) دیده می سود، ولی در صورتی که از سیستوستومی و ترمیم تأخیری استفاده کنیم، خطر تنگی تا ۵٪ کاهش مییابد.

خطر ناتوانی جنسی پس از ترمیم اولیه، ۳۰ تا ۸۰٪ میباشد، (به طور متوسط حدود ۵۰٪)، که در صورت ترمیم تأخیری این مقدار به ۱۰ تا ۱۵٪ کاهش مییابد. بی اختیاری ادراری از عوارض اتصال مجدد مجرا میباشد که در با موارد رخ میدهد و در صورت ترمیم تأخیری شانس این ضایعه تا ۵٪ کاهش مییابد. پس به طور کلی، ترمیم تأخیری خطر ایجاد عوارض را به طور قابل توجهی کاهش می دهد و در این حالت ناتوانی جنسی شایعترین عارضه می باشد.

درمان پارگی پیشابراه:

پس از اقدامات اولیه، (کنترل شوک و خونریزی) باید کاتتر سوپرابیک جهت تخلیه ادراری تا ۳ ماه گذاشته شود

و پس از ۳ ماه چنانچه آبسه یا عفونت لگنی وجود نداشته باشد، با استفاده از یورتروگرام طول تنگی پیشابراه تعیین و ترمیم انجام شود. در پارگی ناقص ترمیم خود به خودی وجود دارد. در این حالت بعد از ۲-۳ هفته از کاتتر سوپراپوبیک، VCUG انجام شده و با اطمینان از عدم نشت ادرار میتوان کاتتر را خارج کرد.

شایعترین محل تنگی پس از پارگی بلافاصله پشت استخوان پوبیس است. (محل اتصال پیشابراه پروستاتی به مامبرانو).

صدمات وارد به پیشابراه قدامی

معمولاً ناشی از آسیب های زینی (Straddle injury) می باشد، عبور وسایل تشخیصی از داخل پیشابراه نیز، می تواند باعث ترومای جزئی آن بشود. چنانچه تروما شدید باشد، میتواند باعث پارگی و نشت ادرار از محل آن بشود.

در صورت عدم تشخیص نشت ادرار، ادرار به اسکروتوم، طول آلت و جدار شکم نفوذ میکند.

علایم و نشانه ها:

در صورتی که نشت ادرار وجود داشته باشد، با ادرار کردن تورم ناگهانی در محل نشت دیده می شود. در معاینه تندرنس شدید ناحیه پرینه وجود دارد.

با وجود این که بیمار اصرار برادرار کردن دارد، تا هنگامی که بررسی ها به طور کامل انجام نگرفته است، اجازه ادرار کردن به او نمی دهیم و از کاتتر پیشابراهی نیز نباید استفاده کرد. در این حالت چنانچه مثانه بیش از حد متسع باشد می توان از کاتتر سوپراپوبیک استفاده کرده

عوارض

شامل خونریزی شدید ناشی از آسیب به اجسام   اسفنجی سپسیس ناشی  از تنگی و نشت ادرار است.

درمان

در صورتی که علایم نشت ادراری وجود ندارد، پس از یور تروگرافی اجازه ادرار کردن به بیمار میدهیم. در صورتی که پارگی پیشابراه وجود داشته باشد از سیستوستومی سوپراپوبیک می توان استفاده کرد. در صدمات جزئی یک هفته و در صدمات بزرگتر ۳-۲ هفته بعد، یورتروگرافی انجام و در صورت عدم نشت ادراری، سوند را خارج میکنیم، بیشتر تنگی های پیشابراه شدید نبوده، نیاز به .ترمیم جراحی ندارند


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد