بهترین راه مقابله با ام اس 


بهترین راه مقابله با ام اس 

بهترین راه مقابله با ام اس 

 

در مورد سلامتی خود متعهد باشید.

گاهی اوقات، افراد آنقدر به خاطر ام اس شان دچار مشغله ی فکری می شوند که فراموش می کنند ام اس فقط یک جنبه از سلامتی و تندرستی را در زندگی تشکیل میدهد. همان گونه که قبل از یک زمستان سخت باید آذوقه ی کافی فراهم کرد یا قبل از اقدام به یک مسافرت، باید باک بنزین را پر کرد، بهترین راه برای آمادگی در برابر ام اس، سالم بودن و حفظ تندرستی در تمام طول عمر است.

ابتلا به اماس موجب هیچ گونه ایمنی در مقابل دیگر مخاطرات نمی شود؛ بنابراین برای شما، درست مثل هرکس دیگری، لازم است که با انجام بررسیهای منظم و ادامه ی شیوهی سالم زندگی، مراقب سلامتی خود باشید.

 رویارویی با چالش های دراز مدت یک بیماری مزمن

برای اکثر افراد، زندگی با وجود بیماری ام اس با تجربهی داشتن دیگر بیماریها بیشتر افراد دچار ناراحتیهای گذرایی از قبیل سرماخوردگی، گلودرد چرکی، یا سینوزیت شده اند - که همگی در صورت وقوع نسبتا سخت است، اما خوشبختانه بعد از یک دوره ی کوتاه درمان (یا بعد از مدتی بدون انجام هیچ کار خاصی) از بین میرود.

تا زمانی که درمانی برای ام اس یافت شود، این بیماری به قوت خود باقی خواهد ماند. در اکثر مواقع این بیماری خاموش میماند و به خوبی قابل کنترل است، اما به هرحال همیشه با شماست؛ و این همان واقعیتی است که باعث می شود در کنار آمدن با آن دچار مشکل شوید: ناگهان هیچ چیز مثل سابق نیست و معلوم هم نیست چه تغییری در عرضی روز بعد یا هفته ی بعد یا به طور کلی در اینده رخ میدهد.

این غیرقابل پیشبینی بودن، تلاش های بیمار را در مورد نقشهها و تصمیمهای او به چالش می کشد. در این مبحث، ما برخی از شایعترین واکنش ها را در مقابل چالشهای درازمدت این بیماری شرح میدهیم و راهکارهایی در باب نحوه ی رویارویی با آنها، به شما پیشنهاد می کنیم.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد