بهترین راه های درمانی برای پاک سازی بدن


بهترین راه های درمانی برای پاک سازی بدن

بهترین راه های درمانی برای پاک سازی بدن

مراحل پاک سازی بدن

۱- حجامت عام .

۲- سرکنگبین تا د و هفته

۳- حجامت ساکرال (گودی کمر)

۴- سرکنگبین تا دو هفته

۵- حجامت ساق چپ

۶- سرکنگبین تا دو هفته

۷- حجامت ساقی راست

۸- دو هفته بعد حجامت اخد عین (دو کتف )

۹- دو هفته بعد حجامت ماستوئید(پشت گوش)

۱۰- دو هفته بعد حجامت سر

توجه: محل دقیق حجامت اخد عین روی استخوان در دو طرف شانه می باشد و تنها حجامتی است که هر دو شانه باهم حجامت می شوند.

اگر این کارها را کردیم نیاز به فصد به حداقل میرسد.

گاهی هم ممکن است خلط سرد سودا در یک ناحیه انباشته شده باشد و این به خاطر این است که یا عفونت کرده یا زخم شده و یا ضربه خورده و غیره، در این صورت اگر منضج سراسری بدهیم شاید از توسعه آن جلوگیری بکنیم اما به درمان نمیرسیم، اگر داروهای موضعی بدهیم دیر به درمان میرسیم، باید داروهایی بدهیم که استخراج کننده عفونت موضعی باشد.

مثل : زالو

برای دفع خلط

۱- منضج میدهیم: بهترین منضج سرکنگبین است

۲- حجامت

"-فصد

۴- زالو

اگر بلغم نفوذ کرده باشد مانند کسی که رنگ صورتش سفید و عضلاتش هم سفت شده باشد در درمان آن از شربت (عسل ۳ واحد + نمک ۱ واحد) استفاده کرده و بعد از آن سوپ گزنه، سوپ نعناع و سوپ جویی که زنجبیل زیاد داشته باشد بهره می گیریم و درمان فوری و اثر بخش آن: (عسل ۴ واحد + فلفل ۱ واحد روزانه یک قاشق چای خوری) است.

در درمان باید موارد زیر مد نظر باشد.

۱- میزان سردی بیمار

۲- میزان پراکندگی خلط مورد نظر

"- سن

۴- موقعیت جغرافیایی محل زیست: ترکیب سرکنگبین در قم با ترکیب آن در رشت فرق می کند.

۵- اخلاق تربیتی

۶- غذای غالب

وزن

* فصل مورد تجویز ترکیب سرکنگبین در تابستان با ترکیب آن در زمستان فرق میک برای دفع صفرای بیمار سرکنگبین میدهیم؛ سرکنگبین صفرا را تحریک و استفراغ تشدید می کند؛ بیمار زمانی سالم می شود که مجموعه صفراهای انباشته شده در مقاله دفع شود، در طب کلاسیک این گرمای معده را از طریق تزریق سرم که رطوبت زا است. کنترل می کنند، بعد از اینکه سرم جذب بدن شد هفته بعد استفراغ ها شروع می شود. سرکنگبین صفرا را از بدن دفع میکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد