بهترین روش خشک کردن مو چیست؟!


بهترین روش خشک کردن مو چیست؟!

بهترین روش خشک کردن مو چیست؟!

خشک کردن مو

معمولا موها را با حوله خشک کرده و ماساژ می دهند. حوله را روی سر بگذارید تا آب سر را به خود بگیرد و بعد سر را خشک کنید. البته در تابستانبهتر است مو در هوای آزاد خشک شود. خشک کردن مو با سشوآر معمولاً اگر با درجه پائین صورت گیرد و نیز موها هنگام خشک کردن دور از آن نگهداشته شود بهتر است.شوره سر: پوست سر (رستنگاه مو) مانند سایر نقاط بدن از سلول هائی تشکیل یافتهاست که بر روی هم به طور منظم قرار گرفته اند و طبقه رو، سلولهای مرده است که باید دفع شود. اگر پوستی خود به خود پوسته شود و بریزد غیر طبیعی نیست. سلول های جوان سلولهای پیر را به جلو می رانند و آنها به نوبه خود به سطح جلو رانده و سرانجام دفع می شوند. قبل از مرگ مواد شاخی در آنها به شدت رسوب می کند و تقریباً با شاخی شدن این سلولها زندگی آنها را خاتمه یافته باید تلقی کرد. حال اگر یک عامل بیماری زای ایجاد شود این مرگ و میر شدت بیشتری پیدا خواهد کرد و اگر پوست نیز از بیرون در برابر آفاتی قرار بگیرد باز این پوسته پوسته شدن بیشتر میگردد. هر چیزی که تعادل فیزیولوژیکی پوست را به هم بزند خواه این عامل شیمیائی باشد و خواه فیزیکی، پوسته پوسته شدن فزونی مییابد. پوست از بیرون در معرض حملات میکروبها و قارچها قرار میگیرد و این عوارض پوسته پوسته شدن پوست را شدیدتر می کند. پوست سر خود دارای پوشش چربی آبگونه ای است که خود به خود وظیفه دفاعی انجام می دهد. اگر به پوست سر بیش از اندازه آب بدهیم پوست آب بیشتری جذب می کند و به اصطلاح چروکیده می شود و این آب توسط بافت شاخی پوستمانند یک اسفنج به خود جذب می شود و سپس می ترکد. این سلول ها آب را از محیط خود مانند تراوشهای عرقی با مایع بین سلولی جذب می کنند و هنگامی که پوشش چربی آبگونه ای که محافظ پوست سر و روی سلولها قرار گرفته است در معرض تهدید قرار بگیرد وظیفه دفاعی خود را از دست میدهد و در نتیجه پوست سر بی دفاع می ماند. پوشش چربی فقط از تراوشهای غده های چربی پیدا نمی شود بلکه یکی از سرچشمه های آن اسیدهای چرب پوست میباشد که همیشه به نسبت ثابتی در آن دیده می شود. حال اگر یک ماده به شدت به این چربی پوستی حمله کند (مانند فرآورده هائی که چربی زدائی می کنند) غدد چربی برای جبران این کمبود چربی فعالیت بیشتری می کنند. در این شرایط اگر پوست شخص ترشح چربی زیاد داشته باشد (شوره غلطان) زمان این جبران بسیارکوتاه میگردد و پوشش چربی کلفت می شود و غده های چربی زار شد این زمان خیلی بیشتر می شود و کلفت این پوشش چربی بسیار تقلیل مییابد. پلی پیتیدهای که در طبقه شاخی وجود دارند از مواد سفیدهای هستند که سلولهای شاخی مانند تمام طبقات پوست سر زنده اند و اگر به علتی مرگ این سلولها تسریع شود پیدایش پوسته پوسته ها در روی پوست سر بیشتر میگردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد