بهترین روش مسواک زدن برای آموزش به کودکان 


بهترین روش مسواک زدن برای آموزش به کودکان 

بهترین روش مسواک زدن برای آموزش به کودکان 

 

روش توام چرخشی - لرزشی

 که ترکیبی از روشهای چرخشی و لرزشی بوده و بسیار مفید و مؤثر است. مسواک را همانند روش چرخشی روی دندان تکیه داده و در حالیکه موهای مسواک در ابتدای شیار لثه قرار گرفته ابتدا با حرکات لرزشی کوتاه به جلو و عقب برده و سپس موهای مسواک با حرکات چرخشی به سمت سطح جونده کشیده میشود.

روش افقی (روش Scrub)

این روش به علت سادگی و یادگیری فوری و آسان آن جهت کودکان توصیه می شود. در این روش مسواک بطور افقی روی دندان در ناحیه حد فاصل لثه و دندان قرار داده و با حرکات مالشی به جلو و عقب کشیده می شود. این روش در مورد بزرگسالان هم بسیار مؤثر و مفید است؛ البته روشهای دیگری هم پیشنهاد شده است که به علت پیچیدگی از توضیح آنها صرف نظر می کنیم.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد