بهترین روش های نگهداری کفش


بهترین روش های نگهداری کفش

بهترین روش های نگهداری کفش

 

اگر کفشهای مورد علاقهٔ شما نیاز به تعمیر دارند، آنها را پاشنه انداخته و کف یا تخت آنها را عوض کنید. در این صورت مجدداً قابل استفاده میشوند.

از شرکفشهای از مُد افتادهٔ خود خلاص شوید. هیچ چیز مانند کفش، لباس را قدیمی و با بدریخت نشان نمیدهد.

 کفشهایی که راحت نیستند کنار بگذارید. سایز پاهای شما در طی چند سال بزرگتر و یا پهن تر می شوند، وگرنه کفشها هیچ موقع کوچک نمی شوند.

برای نگهداری بهتر کفشهای خود، آنها را روی درخت بیدار (مخصوص کفش) و یا در جعبه های کفش قرار دهید. داخل کفش های خود را از روزنامه و یا ورقه پر کنید، تا قالب و شکل آنها از بین نروند. اگر چند جفت کفش دارید می توانید عکس هر نوع از آنها را روی جعبه بکشید، تا موقع پوشیدن نیاز به باز کردن هر یک از قوطیها نداشته باشید.

 مرتب کردن لوازم آرایش

 ۱- لوازم آرایش خود را روی چند ورقه کاغذ روزنامه بریزید. آنها را از هم جدا کرده و تقسیمبندی کنید. ژژ لب ها را یک دسته، سایه ها را در دستهٔ دیگر و الی آخر.

 ۲- لوازم آرایش را میتوان شش ماه مورد استفاده قرار داد. بعد از این مدت بیرون بریزید. حتی اگر لوازم آرایش را به عنوان نمونه گرفته اید و یکبار نیز استفاده نکرده اید.

۳- اگر مادهٔ آرایشی شما بد بو، بریده و یا رقیق شده است، دیگر قابل استفاده نیست.

 ۴- اگر از رنگهای مواد آرایشی خود خوشتان نمی آید، میتوانید یا با ترکیب آنها رنگ جدید و مطلوب خود را درست کنید، و یا آنها را از بقیهٔ لوازم آرایشی خود جدا کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد