بهترین فرصت را برای باردار شدن


بهترین فرصت را برای باردار شدن

بهترین فرصت را برای باردار شدن

 

بارداری با آیودی، بچه را در معرض خطر مضاعف نواقص مادرزادی قرار نمی دهد.

معرفی اسپرم به تخمک؛

همه چیز به زمان بندی بستگی دارد علی رغم عنوان این کتاب، فرض می کنیم شما اساس روش باردار شدن را میدانید. با این همه، آنچه بسیاری از مردم نمی دانند، این است که چگونه این فرایند را کارآمدتر کنند؛

به طوری که هروقت تصمیم گرفتید، بهترین فرصت را برای باردار شدن در اختیار خود قرار دهید. برای این منظور، لازم است کمی دربارهی تخمک گذاری - آزاد شدن تخمک از تخمدان - صحبت کنیم که در هر دوره ی قاعدگی یکبار اتفاق می افتد (معمولا ماهی یک بار). پس از آزاد شدن از تخمدان، چند روز طول می کشد تخمک به آرامی وارد لوله ی فالوپ شود و پس از آن به رحم (یا زهدان) برسد

اکثرا بارداری زمانی اتفاق می افتد که تخمک در مدت ۲۴ ساعت پس از آزاد شدن از تخمدان، و در طی عبور از لوله ی فالوپ بارور شود و آنگاه رویان جوان در دیواره ی رحم لانه گزینی کند. برای باردار شدن، وظیفه ی شما (شما و پدر آینده این است که هرچه زودتر (به نحو مطلوب، در مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از تخمک گذاری، اسپرم را با تخمک مواجه کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد