به حداکثر رسانیدن گزینه های شغلی در بیماران مبتلا به ام اس


به حداکثر رسانیدن گزینه های شغلی در بیماران مبتلا به ام اس

به حداکثر رسانیدن گزینه های شغلی در بیماران مبتلا به ام اس

 

صحبت درباره ی زمانی که ام استان به حدی پیشرفت کند که احتیاج به مراقبت روزانه ی بیشتری پیدا کنید، نقطه ی خوبی برای شروع این برونفکنی با است. اگر این گونه بحثها باعث ایجاد چالش میشود، در فکر آن باشید که با یک   مشاور خانواده این فرایند را شروع کنید.

به حداکثر رسانیدن گزینه های شغلی

اکنون زمان آن است که مطمئن شوید از تمام گزینه های ممکن در محل کار استفاده نام می کنید. جهت کسب توصیه هایی در مورد چگونگی به حداکثر رساندن سودمندی  تا در کار و حفظ جایگاه خود در نیروی کار، تا زمانی که مایل و قادر به انجام آن باشید،  اگر  تابهحال وقت نکردهاید که به مرور وضعیت شغلی تان بپردازید

(عملکرد کنونی تان، تأثیری که هریک از علایم ام اس بر آن میگذارد، انواع تسهیلات رفاهی که احتمالا باعث میشود راحتتر و مؤثرتر کار کنید و گزینههای انفصال موقت از خدمت به دلیل از کارافتادگی که در شغل شما میسر باشد)، بیشتر از این، آن را به تأخیر نیندازید. خیلی از مردم قبل از محافظت مرحله به مرحله از شغلشان، آنقدر تعلل میکنند تا کارشان به مخاطره میافتدو اغلب موقعی به به فکر می افتد که اغلب خیلی دیر است.

آشنایی با قوانین و مود قانونی مقتضی

برای برنامهریزی مؤثر، لازم است از قوانین و مواد قانونی ای که جهت حمایت از شما وجود دارد، آگاه باشید.

اکنون از هر زمان دیگری مناسب تر است که قوانین و مقررات قانونی را بررسی کرده و دریابید در صورت نیاز در آینده، چگونه میتوانید از آنها بهره ببرید. همیشه بهتر است قبل از بروز مشکل، آمادگی داشته باشید تا اینکه وسط معرکه گرفتار نشوید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد