به راحتی می توانید زانوهای خود را ماساژ درمانی کنید …


به راحتی می توانید زانوهای خود را ماساژ درمانی کنید …

 به راحتی می توانید زانوهای خود را ماساژ درمانی کنید ...

 

گرفتگی زانو چیست ؟

  زانوها بزرگترین مفاصل بدن هستند که از کشکک زانو و شبکه از عضلات نگه دارنده تشکیل شده اند و میتوانند امکان استوار ماندن را برای ما فراهم آورند و به پاها اجازه حرکت آزادانه دهند. ماهیچه که زانو را در برگرفته اند می توانند به راحتی دچار گرفتگی و انقباض شده و مفاصل متصل به خود را دچار رگ به رگ شدن نمایند. خشکی عضلات این ناحیه اغلب به عدم توانایی و درد منجر خواهد شد. ماساژ این ناحیه میتواند به رهاشدن عضلات از تنش کمک کرده و توانایی حرکت مفصل زانو را حفظ کند. 

ماساژ زانو

 زانو خود را به هم بچسبانید. دو دست خود را چسبیده به هم روی زانوها قراردهید. تصور کنید در میان دو دست شما مداد بزرگی قرار دارد، حالا با این مداد دایره کوچکی روی زمین بکشید. این دوایر را در جهت عقربه ساعت ادامه دهید. این روش برای آزاد ساختن تنش از مفاصل و رفع خشکی آنها بسیار مناسب است. اکنون دو دست خود را روی زانوی راست قرار دهید و تمام ناحیه زانو را با نوکانگشتان فشار دهید. فشردن نقطه بالایی و پایینی کشکک زانو به ویژه برای رهاساختن مفصل زانو از خشکی و درد مناسب است.کف دستان خود را روی دوطرف زانو قرار دهید و به آرامی شروع به چرخاندن تمام عضلات این ناحیه کنید. سپس با نوک انگشتانتان شروع به ماساژ اطراف زانو به شکلیحرکات دوار نمایید. سپس همین کار را با زانو دیگر تکرار کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد