بیان چند نمونه احساسات خانواده ها در مواجهه با بیماری ام اس


بیان چند نمونه احساسات خانواده ها در مواجهه با بیماری ام اس

بیان چند نمونه احساسات خانواده ها در مواجهه با بیماری ام اس

 

هدایت  احساسات اعضای خانواده نسبت به تشخیص  بیماری تان کسانی که مبتلا به بیماری ام اس تشخیص داده می شوند، در طول بیماری شان ممکن است انواع و  اقسام واکنشها و احساسات .و خود بروز دهند اما باید به خاطر داشته باشید که مشابه این احساسات، در بین اعضای خانواده نیز به چشم میخورد.

در اینجا به بیان چند نمونه از  احساساتی می پردازیم که ممکن است خانواده تان در مواجهه با این موضوع تجربه کنند: کسی که خودش به ام اس مبتلا شده، اعضای خانوادهی او هم دچار مشکلات روحی مشابهی خواهند شد. زمانی که ام اس تواناییهای یکی از اعضای خانواده را در فعالیتها یا مسئولیتهای روزمره تغییر دهد نتیجه ی آن بروز احساس شکست است. اعضای خانواده ممکن است فکر کنند «خانواده ی ما تغییر کرده و دیگر اوضاع مثل سابق نخواهد شد.» یا «وقتی ام اس باعث تغییر در »خانوادهی ما شده، حالا ماکی هستیم؟

تشویش و نگرانی: این واکنش طبیعی در بین اعضای خانوادهای است که با یک عضو محبوب مبتلا به ام اس شده است. بچه ها و بزرگترها در این رابطه دارای وجوه مشترکی هستند: آنها نگران این هستند که چه اتفاقی برای او رخ خواهد داد - چه اکنون و چه در درازمدت. آنها همچنین نگران این موضوعند که این بیماری چه تأثیری بر زندگی خودشان خواهد گذاشت. بیش از همه، شریک زندگی ممکن است دچار سردرگمی شود که چه برد.

سر برنامه ها و رویاهایشان و همینطور روابط زناشویی شان خواهد آمد.

همسر فرد بیمار، ممکن است همچنین نگران این موضوع شود که تمام مسئولیتهای زندگی در اینده بر دوش بیفتد. بچه ها ممکن است نگران شوند که پدر یا مادرشان دیگر نباشند تا از آنها مراقبت کنند، یا اینکه خودشان هم مبتلا به همان بیماری شوند و یا آنها باعث بروز بیماری شده باشند  در آخر، والدین سالمند ممکن است نگران این موضوع باشند که بعد از مرگشان چه کسی از فرزند بیمار آنها نگهداری خواهد کرد و فراتر از آن، وقتی خود این بچهها پا به سن بگذارند چه کسی حاضر است به آنها کمک کند (برای اطلاع بیشتر در این مورد به این تغییر ناخواسته در زندگیشان دچار احساس خشم شوند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد