بیماریهای تحلیل برنده عضلات چه نوع بیماری است…؟؟


بیماریهای تحلیل برنده عضلات چه نوع بیماری است…؟؟

بیماریهای تحلیل برنده عضلات چه نوع بیماری است...؟؟

  گروهی از بیماریها هستند که سبب ضعف پیشرونده و تحلیل عضلات می شوند. در این بیماری ها بافت چربی و همبند جای رشته های عضلانی را میگیرد.شروع بیماری بصورت کاهش تدریجی و متقارن قدرت عضلات است.  نوعی از این بیماریها تحت عنوان بیماری دوشن، اغلب از دوران کودکی و تنها در پسربچه ها دیده میشود. بیماران ابتدا ضعف را در عضلات ران و لگن خود دارند و در نتیجه راه رفتن، دویدن و بالارفتن از پله را به درستی انجام نمی دهند. درمان قطعی برای این گروه بیماریها وجود ندارد و تنها ورزش های مخصوص و استفاده از وسایل کمکی و گاهی جراحی تا حدی کمک کننده است . 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد