بیماری آسم و راه های مقابله با آن/ قسمت دوم 


 بیماری آسم و راه های مقابله با آن/ قسمت دوم 
۸ - حداکثر میزان جریان هوایی پایش شود.۹ - حداکثر میزان جریان هوایی، درجه اختلال عملکرد ریه را نشان میدهد.۱۰ - آلرژنهای احتمالی از اتاق کودک خارج شود۱۱ - آلرژن ها می توانند شروع کنندهٔ حملات شود. اسم باشند۱۲- استراحت و آرامش میزان فعالیت کودک را کاهش میدهد و تلاش تنفسی را کاهش داده و خستگی کمتر می شود.۱۳ - زمان استراحت و آرامش کافی فراهم شود. مجموعه مداخلات به طور همزمان انجام شوند.

تشخیص پرستاریغییر در تغذیه: کمتر از نیاز بدن مربوط به دیسترس گوارشی

برآیند مورد انتظار

کودک کاهش دیسترس گوارشی خواهد داشت براساس شواهدی چون؛ کاهش تهوع و استفراغ و افزایش مصرف مواد غذایی (خوردن حداقل ۸۰٪ میزان هر وعده غذایی).

دلایل

۱ - دفعات مکرر و حجم کم مواد غذایی انرژی کمتری برای هضم نیاز دارد و مانع پرشدن بیش از حد معده (که اتساع ریوی را کاهش می دهد) میشود. تدارک غذاهای مطبوع می تواند در تامین تغذیه کافی مؤثر باشد.۲ - غذاهای تند و پرچرب باعث میشود غذا راحت هضم نشده و دیسترس گوارشی ایجاد شود.۳ - این غذاها ممکن است عامل شروع حملهٔ آلرژی در کودکی که نسبت به آنها حساسیت دارد شود.

مداخلات

۱ - به کودک دفعات تغذیه مکرر با حجم کم (۵ یا ۶ بار در روز) و حاوی مواد غذایی دلخواه وی داده شود.۲ - غذاهای نرم و سبک و کم چرب فراهم شود؛ از رنگ به عنوان راهنما استفاده نمایید (غذاهای سفید یا کم رنگ مثل نان سوخاری، سیبزمینی و پودینگ  تهیه شده با شیر کم چرب)، توجه کنید غذا نرم و سبک باشد.۳ - از مصرف غذاهای آلرژی زا مثل تخم مرغ، گندم و شکلات پرهیز شود.۴ - کلیه رویه ها نظیر پیگیری های آزمایشگاهی و فیزیوتراپی قفسه سینه و دلیل نیاز به داروها برای کودک شرح داده شود. توضیح داده شود که پیگیری های آزمایشگاهی برای تعیین تأثیر داروها به پزشک و پرستار کمک میکند و این که فیزیوتراپی قفسه سینه ترشحات ریه را رقیق کرده و باعث میشود کودک سرفه مؤثرتر و تنفس راحتتری داشته باشد.مسایل رایج، احساس خویشتن داری را افزایش داده و پذیرش رژیم درمانی را بهتر می کند. ۲ - این توضیحات به کاهش ترس و احساس عدم کنترل کمک میکند.

تشخیص پرستاری

کمبود آگاهی مربوط به مراقبت در منزل.

برآیند مورد انتظار

کودک و والدین مفهوم آموزش های مراقبت در منزل را بیان خواهند کرد.

دلایل

۱ - درک بیماری، کودک و خانواده را در جهت پذیرش رژیم درمانی یاری می دهد.۲ - چنین آموزشی ممکن است در کاهش حملات بعدی کمک کننده باشد.

مداخلات

۱ - فیزیولوژی بیماری برای کودک و والدین توضیح داده شود.۲ - براساس شرح حال کودک، در مورد عوامل مؤثر در بروز حملات آسم، نظیر آلرژنها، عفونت، فعالیت، تغییرات آب و هوا و تنش، آموزش داده شود.۳ - پیرامون علایم و نشانه های عفونت تنفسی شامل تب، دیسترس تنفسی، ویزینگ و تاکیپنه، به کودک و خانواده آموزش داده شود.۴ - در مورد اهمیت مصرف همهٔ داروهای تجویز شده و اثرات جانبی احتمالی به کودک و خانواده آموزش داده شود. توضیح داده شود که: ممتا پروٹرنول (آلو پنت)'، برونکودیلاتوری است که ممکن است باعث اختلال گوارشی شود.
  • آلبوترول (پروونتیل)'، برونکو دیلاتورى است که هیچ عارضه جانبی ندارد.
  • کورتیکواستروئیدها (داروهای ضدالتهابی) ممکن است منجر به عقب ماندگی رشد، اختلال گوارشی، تغییر پاسخ های ایمنی و احتباس آب (در مصرف خوراکی یا وریدی) شوند.
۵ - در مورد نحوه استنشاق داروها به وسیله یک دستگاه استنشاق تنظیم کننده دوز" یک دستگاه آسم یار' یا هر دو، در صورت امکان به کودک اموزش داده شود.۶- تشخیص و درمان سریع عفونت تنفسی ممکن است باعث پیشگیری یا کاهش دیسترس تنفسی ناشی از حملات آسم شود.۷ - پذیرش رژیم درمانی سطح خونی دارو را ثابت کرده و باعث کنترل بهتر حملات اسم می شود.۸ - این وسایل رساندن دوز کامل دارو را تسهیل میکنند. کودکی که قادر به استفاده از دستگاه تنظیم کننده دوز نمیباشد می تواند یک دستگاه پخش کننده همراه با استنشاق کننده استفاده کند تا از دوز مناسب دارو اطمینان حاصل شود.میباشد.۹ - به والدین و کودک گفته شود که در حین حمله از مصرف داروهای ضد حساسیت خودداری کنند.۱۰- اهمیت حفظ سطح فعالیت طبیعی متناسب با شرایط کودک آموزش داده شود.۱۱- به والدین و در صورت امکان به کودک نحوه پایش حداکثر سرعت جریان هوای بازدمی و گزارش هرگونه کاهش آن به .پزشک، اموزش داده شود۱۲ - داروهای ضد حساسیت، ممکن است ترشحات را غلیظ و دفع آنها را مشکل سازند و میتوانند سرفه را افزایش دهند.۱۳ - حفظ فعالیت فیزیکی مناسب برای تکامل طبیعی کودک اهمیت دارد.کودک به جز در مواردی که دچار حملهٔ حاد آسم میباشد، باید سطح فعالیت معمول خود را حفظ کند.۱۴ - افت حداکثر سرعت جریان هوای بازدمی نشانهٔ نیاز به تغییرات در نوع دارو و میزان ان میباشد.بیماری آسم و راه های مقابله با آن/ قسمت اول 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد