قالب وردپرس درنا توس
خانه / بیماریهای مخصوص کودکان / بیماری اشتراکی با معده
بیماری معده
بیماری معده

بیماری اشتراکی با معده

بیماری اشتراکی با معده

کسانی که مرتب از نوشابه های گازدار استفاده میکنند و افرادی که بیش از حد از غذاهای غلیظ و سرخ کرده استفاده میکنند و کسانی که به هر دلیلی معدهشان در معرض غذاهای شیمیائی است، مصرف روغن مایع، سیبزمینی سرخکرده و یا افراط در مصرف سیبزمینی و غذاهای امروزی که حاوی مواد نگهدارندهاند از جمله:

کنسروها، آبمیوههای بستهبندی و بخصوص مصرف نوشابههای گازدار که مولّد سرطان دهانه معده است، معده را به سرطان دچار ساخته و از عوارض آن کبد آسیب بیند دچار سرطان و استسقاء شود. در این صورت نیز چارهای جز درمان معده و جلوگیری از آزار آن به کبد نخواهیم داشت. این مناسبت را هم با دقت دنبال خواهیم کرد. توضیحات مفصلی در کتاب پیک شفا تحت عنوان بیماریهای دستگاه گوارش در زمینه سوءمزاجهای معده داشته ام.

اجالتا با اشاراتی کوتاه توجه خوانندگان گرامی این سطور را بهارتباط ناراحتیهای معده با کبد و سیروز کبدی جلب میکنم.
معده دچار سوءمزاجی است که روی زبان بیمار خلط بلغم زیرنشین و صفرای رونشین را نشان میدهد و نشانههای عفونت و میکروب هلیکوباکتر در آن هویدا است با علامات نفخ شکم، قراقر، حالت تهوع صبحگاهی و دلهره و اضطراب و کمخونی ناشی را تأیید کرده است. هنوز C از آن. در عین حال استسقا (سیروز کبدی) در حال شکل گرفتن است و آزمایشها ویروس هپاتیت تشنگی بر بیمار چیره نشده ولی مقداری آب آسیت در حال جمع شدن در معده است. تنظیم داروهای سوء القنیه و یا شروع سیروز کبدی در این صورت چگونه است؟
توجه کنید مزاج معده بیشتر با خلط بلغم درگیر و کبد با داغ شدن و عطش.
که معمولا با بلغم بهعنوان خلط اول و صفرا بهعنوان خلط دوم A این نوع هپاتیت دارای ماهیت گرم است و از این لحاظ با هپاتیت عجین است تفاوت فاحش دارد. دو خلط متضاد در مقابل پزشک قرار گرفته است و تصمیم پزشک بسیار حساس میباشد.
اگر به مناسبت کبد داروی سردمزاج بدهد معده دچار آسیب جدی میشود چرا که داروی سرد معدهای را که دارای سوء مزاج سرد است بدتر میکند و اگر به مناسبت معده داروی گرممزاج بدهد کبد را که دچار بیماری گرممزاج شده بدتر میکند. چه باید کرد؟
در اینجا باید به مناسبت معده به خاطر سردی حاکم بر آن داروهای گرم بدهد و به مناسبت کبد داروی سرد. دو نوع دارو در این حالت تجویز میشود، یکی آنکه یک روز داروی گرم و یک روز داروی سرد، دوم آنکه هر روز دارویی بدهد که مشترک بین گرمی و سردی کبد و معده گرم است به داروها و غذاهای سردمزاج بدهد. C باشد.

البته باید اولویت بیشتر را در چینش داروها از آن جهت که بیماری هپاتیت به این شکل که دارو بطور نسبی کمی گرممزاجتر باشد تا معده که دچار بیماری سرد است با هجوم یکباره گرمی آسیب نبیند و در کنار این دارو مسهل و دیگر داروها و رژیم غذایی را بهگونهای تنظیم نماید که سردی تنها کمی بیشتر از گرمی باشد. اگر یک روز داروی گرم بدهد و یک روز داروی سرد آن هم باید به همین وجه باشد که مقدار کمی گرمی بیشتر از سردی باشد یعنی
جمع بین میزان سردی و گرمی بهتدریج به برتری سردی در معده و کبد بیمار بیانجامد.

مطلب پیشنهادی

خواب شبانه

آیا شبها خوب می خوابید؟

آیا شبها خوب می خوابید؟ خوب خوابیدن این نیست که قرص خواب آوری استعمال کنید …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *